O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

červen 2018

Slavnostní ukončení kurzu: „Svět kolem nás a orientace v něm“ projektu „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“ se konalo v sobotu dne 9. 6. 2018 v prostorách multifunkční učebny ZŠ a SŠ Karlovy Vary p.o., odloučená škola Svahová 26.

 

Rodiče s dětmi, lektorky AC: Mgr. L. Kroupová a Mgr. Z. Marková, ředitelka ZŠ a SŠ, K. Vary, p. o.: Mgr. M. Kheilová, rodiče a pozvaní hosté prožili příjemné posezení s kulturním programem, který si připravili žáci školy spolu s lektorkami projektu. Za doprovodu kytary si pod vedením Mgr. J. Pelce si zazpívali své oblíbené písničky. Poté Pavel Zůbek společně s Martinem Malčánkem, spolu s Mgr. L. Kroupovou, Mgr. Z. Markovou a Mgr. M. Kheilovou moderovali obrazový materiál celoroční práce Aktivačních center na interaktivní tabuli. Maminky připravily sladké i slané občerstvení.
Na závěr všichni obdrželi „Osvědčení za aktivní účast v AC za školní rok 2017/2018, foto mapující průběh AC a sladkou pozornost. Rodiče poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci AC, a paní ředitelka poděkovala lektorkám projektu za úspěšně odvedenou práci. Diskotékou a tancem na známé a oblíbené písně byl kurz AC 2017/2018 slavnostně zakončen.
Odměnou všem, kteří se ve školním roce 2017/2018 účastnili akcí AC, bude koncert Michla Davida v Karlových Varech v letním kině dne 22. 6. 2018.

Vedoucí AC: Mgr. Libuše Kroupová a Mgr. Zdeňka Marková

Copyright © 2013. All Rights Reserved.