O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Vyhodnocení činnosti


ZPRÁVA EVVO

Koordinátor EVVO: Andrea Zmijová
Zpráva za období: I. pololetí školního roku 2022/2023

PLÁN EVVO

Plán pro jednotlivé třídy i Školní plán EVVO byl v letošním školním roce zpracován již zcela bez omezení a připravené a naplánované akce pro obě pololetí budou plněny v rámci nového plánu pro školní rok 2022/2023. Využíváme opět možnosti přímé spolupráce tříd a naplánovaná je také tradiční akce s Obchodní akademií Karlovy Vary. Na jaře a v 2. pololetí školního roku pak uskutečníme i venkovní aktivity, které vyžadují příznivé počasí.

PLNĚNÍ PLÁNU EVVO

V podzimním období byli všechny děti i žáci školy opětovně důkladně poučeni o zásadách bezpečného chování v rámci ochrany zdraví a o pečlivé hygieně rukou. V rámci preventivních opatření byla znovu ve třídách promítána videa o přesném postupu mytí rukou.
Třetí a čtvrtý ročník absolvoval od září výuku plavání, na které se vždy těší plavci i neplavci. Na počátku září se třídy 1. stupně opět zapojily do tradiční akce „Putování Velryby Varyby“, tentokrát již ve formě, na kterou jsme zvyklí, s poznáváním města a jeho okolí. Stejně jako v minulých letech probíhá i nadále úspěšný projekt „Ovoce do škol“. Žáci čtvrtého ročníku trénovali v Centru zdraví a bezpečí na Průkaz cyklisty, o který budou usilovat v dubnu. Čekají je dopravní značky, písemné testy a jízda na kole nebo na koloběžce. Pro lesní zvěř sbírala školní družina různé lesní plody, a pokud počasí dovolilo, pravidelně vyrážela do okolí školy na vycházku. Jak pečovat o různé domácí mazlíčky a co vše je třeba mít připraveno, než si je přinesete domů, nám přišli v září během „Zvířecího dne“ vyprávět například včelař, chovatel hadů i některé paní učitelky a paní asistentky. Ti všichni přinesli nebo přivedli své mazlíčky, abychom se o jejich životě dozvěděli něco zajímavého. Děti a žáci tak měli možnost vyzkoušet si, jestli by takovou péči zvládli. Protože zvířata potřebují nejen lásku, ale také čisté útulné bydlení a dobrou stravu. Do svého cíle dospěl v říjnu Projekt „Vzkaz v láhvi“, do kterého jsme se zapojili na konci loňského roku. V rámci spolupráce s německými partnery se podařilo zmapovat některé druhy rostlin a živočichů žijících v Ohři na české i německé straně, uskutečnily se návštěvy našich žáků v Německu a německých žáků v Čechách, vzniklo mnoho pěkných výrobků a výtvarných prací žáků. Velmi se povedl audiovizuální česko - německý slovník, který s využitím fotografií zpracovali žáci naší školy v hodinách Informatiky a jejich němečtí spolužáci k fotografiím přidali správnou výslovnost. Celý projekt vyvrcholil v říjnu loňského roku společnou konferencí, které se zúčastnili i vybraní žáci naší školy a škol z Německa. Společně pod vedením koordinátorek připravili na statku Bernard závěrečnou výstavu svých prací, prezentovali je za pomoci vyučujících a sdělovali si své dojmy z průběhu projektu. Všichni se shodli na přínosu celé akce jak z hlediska výuky, tak také z hlediska poznávání kultury a života našich nejbližších sousedů Zároveň byla domluvena další spolupráce na novém projektu. Mladší žáci, děti z PTB i školní družina hojně využívají prostory školní zahrady i možnost vycházek do okolí školy, kde se učí poznávat přírodu v různých ročních obdobích. V druhém pololetí se tradičně zaměříme více na venkovní aktivity, které je možné díky teplejšímu počasí realizovat a na spolupráci mezi školami.

SOUTĚŽE a SBĚR

Pokračujeme v projektu Recyklohraní, třídíme odpad, sbíráme vysloužilé baterie a elektrospotřebiče, třída IV. A se na podzim zapojila do soutěže Hrajeme si s odpady, organizovanou Krajským úřadem. V souvislosti s aktuálními cenami energií se nám daří neplýtvat vodou a elektrickou energií, snažíme se o efektivní a tím úsporné zacházení s papírem. V druhém pololetí se opět zapojíme do celorepublikové akce Ukliďme Česko, která proběhla již v loňském roce a měla velký ohlas u žáků i vyučujících.

SHRNUTÍ

Aktivity pro letošní 1. pololetí byly plněny v rámci možností tříd a s ohledem na aktuální situaci. Počátek školního roku se snažíme využívat k pobytu venku v rámci Tělesné výchovy, Vlastivědy, Prvouky a Přírodovědy. Poznávání přírody i pohyb na čerstvém vzduchu a praktická výuka mají za cíl zkvalitnit vzdělávání našich dětí a žáků a rozvíjet u nich zájem o okolní svět. Děkuji vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy, kteří se podílí na environmentální výchově v naší škole a velmi ji podporují. Spolupráce nás všech probíhala a pokračuje výborně. Všem zúčastněným tímto velice děkuji za sdílené nápady, fotografie a zkušenosti v uplynulé době a těším se, že společně zažijeme opět mnoho zajímavých aktivit.

 

Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO
31. 1. 2023

 

FOTODOKUMENTACE

Zvířecí den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzkaz v láhvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Vzkaz v láhvi“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž „Hrajeme si s odpady“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž „Hrajeme si s odpady“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavecký výcvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.