O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách“

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Cíle environmentálního vzdělávání

(ŠPEV – školní plán environmentálního vzdělávání)

  • ŠPEV vede ke spolupráci s rodinou, s obcí a jinými subjekty
  • ŠPEV vede k využívání středisek, center ekologické výchovy a jejich zařízení k EV
  • ŠPEV vede ke vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy
  • ŠPEV vede k vytváření a uvědomování si vztahů člověka a prostředí ve kterém žijeme
  • ŠPEV se snaží zabezpečovat ekologický provoz školy a jeho náplní jsou další ekologické činnosti jako je šetření energií, vodou,  třídění odpadů, péče o zeleň, výzdoba školy – pěstování a péče o pokojové rostliny
  • ŠPEV vede ke snížení produkce směsného odpadu na škole
  • Spolupracovat s rodiči, zvýšit informovanost žáků a rodičů
  • Vést žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů EV 

Roční školní program EVVO

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

    

MĚSÍC

TÉMA

NÁVRHY ČINNOSTI

               TŘÍDA

Září

Měsíc vlaštovek

 

      - projekt Recyklohraní

 

      - vycházka do přírody – „Putování Velryby   

        Varyby“

 

      - Význam hygienických zásad a bezpečného

         chování (prevence infekčních onemocnění)

             

      -     22.9. Den bez aut

 

      - fotografie do kalendáře přírody

        Projekt „Zahrada“

   

 

      - dle nabídky

     

      - projekt o poznávání Karlových Varů

     

   

  - prevence před nákazou Covid - 19

 

   

  - přírodní tématika, návštěva lesa (sběr podzimních plodů)

  

 

  - úprava školní zahrady                  

 

 

dle možností

 

1. stupeň

všechny třídy

všechny třídy

 

 

 

 

 

 

IV. A + V. A 

dle možností (PV)

 

Říjen

Měsíc barevného listí

 

-          3.10. Světový den zvířat 

-          7.10.Světový den lidských sídel

-          16.10. Světový den výživy

      -     24.10. Den OSN

 

     - Kaštanobraní

 

     - fotografie do kalendáře přírody

     - Projekt „Zahrada“

 

 

       - návštěva Minizoo

       - vyhledání významu na internetu   

       - vytvoření nápadníku zdravých svačin

       - význam OSN a AČR

    

       - sběr kaštanů, žaludů pro Minizoo Stará Role

       

 

      - péče o rostliny, stromky a keře            (zazimování)

 

 

dle možností tříd

dle možností tříd

1. stupeň

2. stupeň

 

všechny třídy

+ ŠD

PTA + I. A

dle možností

Listopad

Měsíc veselých dýní

 

-          16.11. Den bez cigaret

 

-          Recyklohraní

-          využití dýní

      -     Projekt „Zahrada“

 

     -    fotografie do kalendáře přírody

 

 

     - anonymní anketa a její vyhodnocení (připraví 2. stupeň)

 

     - dle nabídky

     - výroba dekorace, vydlabávání, zdobení

     - zazimování

 

 

 

 

2. stupeň + PrŠ

 

dle možností

1. stupeň, ŠD

dle možností

 

II. A + III. A

Prosinec

Měsíc sněhových vloček

 

-          Vánoční úklid – učebny

 

-          Projekt „Zahrada“

 

-          29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

 

-    projekt „Česko zpívá koledy“

 

      -    výroba dárků do Vánočního jarmarku                            

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

 

      - výzdoba tříd, úklid, příprava na Vánoční svátky

 

      - „Dárkování – stromeček pro zvířátka

  

      - příroda v zimě, pozorování živočichů v okolí školy

      - nutnost dodržování hygienických zásad

 

      - děti, žáci, zaměstnanci a rodiče

 

      - v rámci PV a VV

 

 

 

všechny třídy

 

všechny třídy

 

 

 

 

všechny třídy

 

dle možností

 

PSA + PrŠ 1., 2.

Leden

Měsíc Ledového království

 

      -    Recyklohraní 

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

      -    Ekohrátky  

          

       

      - projekt

     

      

 

- Tématické ekohry v rámci tříd             

 

 

 

 

VI. A + VI. C

 

1. stupeň

Únor

 Měsíc spících stromů

     

      -     Recyklohraní

 

      -     Nejkrásnější památka Karlovarska   

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

 

      - plnění úkolu z projektu

     

      - hlasování v anketě

 

 

 

všechny třídy

 

třídy II. A – PrŠ

 

VII. A + VII. C

Březen

 Měsíc jarních mláďat

 

      -    výroba dárků z odpadových materiálů pro

            budoucí prvňáčky   

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

-          22.3. Světový den vody

 

      -    „Les je náš život“

 

      -     Projekt „Zahrada“

   

 

     - využití odpadového materiálu  

      

    

 

    

    

 

      - akce s Obchodní Akademií  (dle situace Covid – 19)

 

      - zasazení bylin a nových rostlin

 

 

1. stupeň

 

 

VIII. A + VIII. C

 

všechny třídy

 

1. stupeň

 

dle možností tříd

Duben

Měsíc zelené trávy

 

      -    jarní úklid

 

-          1.4. Den ptactva

-          7.4. Světový den zdraví

 

-          21.4. Den proti hluku

-           

-          22.4. Den Země

 

      -   fotografie do kalendáře přírody

 

-   Fotosoutěž pro rodiče - „Svět nad hlavou “ 

 

      -   Projekt „Zahrada“

     

 

       - úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

      

       - dle aktuálně zvoleného Ptáka roku 2023

       - ochrana zdraví s důrazem na výživu a pohyb

 

       - mediální zdroje a jejich působení na člověka,

          ochrana proti hluku, hodina šeptání      

       - výlet do přírody

 

      

      

      - fotografie mraků, oblohy

 

      - pletí, úpravy

 

 

všechny třídy

 

dle možností

všechny třídy

 

dle možností

 

dle možností

 

IX. A + IX. C

 

žáci + rodiče žáků

dle možností

Květen

Měsíc květů

 

-          31.5. Světový den bez tabáku

 

      -     Recyklohraní

 

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

-          anketa v ulicích města „Líbí se vám u nás?“

(město, čistota, výzdoba…)

 

-     Projekt „Zahrada“

    

 

     -     nebezpečí drog a závislosti na tabáku - plakát

       

     -     zapojení do projektu

    

   

 

   

-     zapojení Žákovského parlamentu

 

 

    

 

 

4. a 5. ročník

 

třídy dle možností

 

PS1 + PS2

 

ŽP + spolupráce tříd

 

všechny třídy

Červen

Měsíc zralých jahod

 

-          5.6. Světový den ŽP

-          8.6. Mezinárodní den oceánů

      -    17.6. Světový den proti suchu 

 

-          fotografie do kalendáře přírody

-          výlety do přírody

      -     Projekt „Zahrada“

 

 

Čistota okolí, rostliny, péče o domácí mazlíčky

-    přání pro moře a oceány

-    koloběh vody v přírodě

 

 

 

      -    pletí, zalévání, péče o rostliny

 

 

všechny třídy

 

 

 

vyučující + ostatní zaměstnanci

všechny třídy

dle možností

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ŠD:

-          sběr pečiva a podzimních plodů, sběr papíru

-          ekovýrobky ( PV, VV )

-          péče o vzhled třídy

-          sledování DVD s ekologickou tématikou a tématy Záchranného kruhu, využití her ze Záchranného kruhu

-          příspěvky do časopisu, do rozhlasu

-          exkurze dle nabídky KK

-          péče o živočicha ve třídě dle jednotlivých tříd

-          Pozn. Plán environmentálních činností je variabilní a v průběhu roku bude přizpůsoben aktuální situaci týkající se Covidu – 19, nabízeným akcím a možnostem pedagogů, dětí a žáků.

 

Zpracovala: A. Zmijová                                                                                                                                                                                30. 9. 2022

                                                                                                                                                     

Copyright © 2013. All Rights Reserved.