O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Projektový den „Volba povolání“ pro 8. a 9. ročníky

Projektový den „Volba povolání“ pro 8. a 9. ročníkyNěkdo se na 14. února těšil kvůli tomu, že oslaví svátek zamilovaných, vyzná někomu lásku, dostane přání a bonboniéru. My na Vančurovce jsme se kromě toho těšili ještě na projektový den, díky kterému jsme se o sobě mohli mnohé dozvědět a ujasnit si představu o své budoucnosti. Projektový den probíhal ve dvou blocích (8:00 - 9:30 a 10:00 – 11:30).

Po představení lektorky, která k nám přijela z Plzně (Petra Strnadová – lektorka, koučka s 25 lety praxe) se svými spolupracovnicemi s Krajské hospodářské komory, měli žáci za úkol vytvořit si osobní vizitku se jménem a jednoduchým obrázkem povolání, které chtějí v budoucnu vykonávat. Každý žák se sám krátce představil. Z důvodu velkého počtu žáků a časové náročnosti při zhodnocování výsledků v případě písemné podoby, byla zvolena virtuální cesta testování osobnostním testem pro mládež JOBHUB. Každý žák měl k dispozici tablet nebo notebook. JOBHUB je sebeevaluační nástroj sloužící k ujasnění, v čem je síla jednotlivce, co ho naopak může oslabovat, jaké jsou jeho motivy, k čemu má předpoklady. Jednotlivé kariérní kotvy byly následně podrobněji rozebrány, řešili se osobní dotazy žáků. V průběhu si žáci navzájem pomáhali s porozuměním textu a s orientací v testu, sdíleli své výsledky, porovnávali je mezi sebou. Po velké přestávce jsme se zaměřili na aplikaci Můj život po škole (v Karlovarském kraji). Žáci cílili na zvolené obory, vyhledali si střední školy, kde je možnost studovat, a jaký je obsah práce v daném oboru. Zjistili, jaká je uplatnitelnost na trhu práce v našem kraji, jakou hrubou/čistou mzdu mohou v průměru obdržet. Nakonec si vytvořili osobní rozpočet s předpokládanými náklady na bydlení, jídlo, dopravu atp. Ověřili si tak, zda by byli v zisku nebo ve ztrátě – v takovém případě museli problémovou situaci vyřešit a rozpočet upravit tak, aby s vydělanými penězi vyšli. Získané údaje nakonec doplnili do pracovního listu. V poslední části došlo na reflexi projektového dne. Se získanými informacemi jsme ještě dále pracovali v hodinách občanské výchovy. Věřím, že tak všichni naši žáci mají o tom, co je čeká v profesní budoucnosti, lepší představu.

Mgr. Lenka Oulovská, kariérová poradkyně

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.