EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Tři králové K+M+B

Tři králové K+M+B„My tři králové jdeme k vám…“ Tak začíná známá píseň oslavující příchod Třech králů, mudrců. Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus, žehnej tomuto domu".

V tomto duchu jsme se, i my žáčci z III. A, vydali 3. ledna 2019, hned po vánočních prázdninách, na zahájení Tříkrálové sbírky. Sešli jsme se u Magistrátu města a společně jsme vyrazili k hlavní poště, kde za účasti představitelů města, církevního života a veřejnosti proběhlo oficiální zahájení. Tradiční sbírku organizuje v Karlových Varech a okolí Farní charita Kalovy Vary. Koledovat se bude od 3. 1. do 13. 1. 2019 a výtěžek bude použit na úhradu části nákladů potřebných na provoz Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Po zahájení se pak rozešli skupinky tří králů po městě, aby naplnili poslání této sbírky. My jsme také přispěli drobnějšími obnosy. Pomůžeme potřebným a zároveň pěkně ukončíme vánoční období. Tento problém pro nás není již neznámý. S touto chorobou jsme se seznámili v knize „Lentilky pro dědu Edu“, kterou pro nás napsala spisovatelka Ivona Březinová. Pěkně, a nám srozumitelně, zde vysvětluje tento problém. Před informacemi o této nemoci by se neměl nikdo schovávat. V dnešní době se s ní můžeme setkat všichni, ať už na veřejnosti nebo u našich nejbližších. Plni dojmů a s odhodláním pomáhat potřebným jsme se rozešli. Příští den jsme si o této sbírce ještě povídali, zazpívali píseň My tři králové a na Tři krále si zahráli. A tím jsme se rozloučili s vánočním obdobím, na které jsme se tolik těšili a které tak rychle uteklo. Během měsíce prosince jsme si také prohlédli vánočně oděné naše město.

Za všechny koledníky napsala: D. Pirstitzová.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.