EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Přednášky na téma Přátelství a láska, Závislosti

V měsíci květnu nás třikrát navštívil pan Zdeněk Pospíšil. Ve třídách VI.A a VIII.A dětem přednášel na téma Závislosti. Nešlo jen o teoretický výklad, ale i o zkušenosti pana Pospíšila z práce s dětmi i z osobního života. O své zkušenosti s návykovými látkami se podělili i samotní žáci, vyprávěli, jak se osobně setkali s lidmi, kteří se své závislosti zbavit nechtějí nebo nemohou, a jak to oni sami vnímají. Povídali jsme si o různých druzích závislostí, které negativně ovlivňují život lidí – např. o závislosti na cigaretách, alkoholu, drogách, automatech, počítačích atp. V VIII.A jsme v návaznosti na tuto přednášku při skupinové práci vytvořili antidrogové plakáty.

V VII. A se debatovalo na téma Přátelství a láska. Pro žáky to bylo zjevně citlivé téma, protože se mluvilo také o sexu, přesto se po chvíli do diskuse aktivně zapojili. Pan Pospíšil se v této přednášce zaměřil zejména na dívky, které varoval např. před nechtěným těhotenstvím, různými možnostmi zneužití atp. Kluky naopak nabádal ke gentlemanskému chování k ženám. Mnoho žáků se přiznalo, že už byli někdy zamilovaní, proto jsme si mohli vyprávět také o pocitech, které zamilovanost doprovází, o strastech i slastech lásky.
Už nyní se těšíme na příští školní rok, kdy k nám pan Pospíšil určitě zavítá znovu s dalšími přednáškami.
Mgr. Lenka Oulovská, učitelka OV

Copyright © 2013. All Rights Reserved.