EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnostV současné době se stále více setkáváme se skutečností, že přibývá žáků, kteří mají velké potíže se čtením. I na naší škole má mnoho žáků velký problém plynule číst, orientovat se v textu, zapamatovat si jeho obsah, nechápou souvislosti čteného, chybí porozumění a paměť, přeskakují řádky a vůbec si nepamatují, kde skončili větu, nesoustředí se. Přečíst celou knihu je někdy nadlidský úkol. Domácí příprava rovněž pokulhává, neboť rodiče nemají často trpělivost se svými dětmi pravidelně číst.

Není divu, že doma si pak odmítají sednout ke knížce, ve škole neradi čtou před celou třídou, a když musí, mají z toho trauma. Čím to je? Diagnostická vyšetření ukazují, že mnoho dětí a žáků má oslabenou sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou diferenciaci, zrakové vnímání, komunikační dovednosti, audiomotorické vnímání, lateralitu, jemnou motoriku, což se promítá ve výuce právě v oslabení čtenářských dovedností, v psaní, grafomotorice. Ve vyšších ročnících mají pak obtíže přečíst písemná zadání, delší naukové texty, odbornou literaturu. Často je naukové předměty ani nebaví, právě pro velké množství textu v učebnicích.
Proto naše škola považuje v současné době kvalitní čtení a komunikaci jako prioritu ve vzdělávání. Je pro nás důležité, aby žáci zvýšili zájem o literaturu, o plynulé a kvalitní čtení, aby se jim dobře učilo.
Nabízíme vytipovaným žákům a jejich rodičům mnoho způsobů pomoci. Ať už v projektech či pomocí rozvíjení oslabených oblastí se snažíme u nich vytvořit pozitivní vztah ke čtení, tudíž i k celkové výuce. Musíme říci, že se nám to opravdu daří. Rodiče mají velký zájem o naše aktivity a žáci zúčastňují rádi. Formou her a speciálních didaktických pomůcek se v mnoha případech opravdu zlepšují. Bohužel by bylo zapotřebí těchto doučovacích hodin a speciálně pedagogické péče více. A hlavně větší výdrž a spolupráci ze strany rodičů, protože učitelé nemůžou nikdy nahradit pravidelnou domácí přípravu a procvičování. (AL)

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.