EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péčePředmět speciálně pedagogické péče (PSPP) je dalším z podpůrných opatření pro žáky, který jim pomáhá ve vzdělávání. Bývá zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin. PSPP bývá doporučen pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálním pedagogickým centrem.

Na naší škole se v rámci doporučeného předmětu speciálně pedagogické péče věnuje žákům školní speciální pedagog, ke kterému jednotlivci docházejí v dopoledních hodinách. Trénují plynulost čtení, orientaci v textu, porozumění čtenému, prostorovou orientaci, zrakové vnímání a diferenciaci. Oslabené čtenářské dovednosti mohou být nedílnou součástí zhoršení prospěchu žáků. Proto této oblasti věnujeme na škole zvýšenou pozornost v sounáležitosti s dalšími podpůrnými opatřeními. (Alena Linhartová)

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.