O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Milí rodiče,
jsem ráda, že jsme se mohli telefonicky slyšet a domluvit se na dalším vzdělávání vašich dětí. Zároveň je moc pozdravuji a těším se, až vše zase bude tak, jak má být.
Zde máte materiály, které by vám mohly pomoci při práci s dětmi. Dále můžete ke vzdělávání dětí využívat televizní vyučování „UčíTelka“, eventuelně internetové stránky např. www.vcelka.cz a určitě znáte i další.
Pracovní listy, které si s dětmi zpracujete, můžete dětem zakládat do desek. Vše bylo zasláno každému i e- mailem osobně.
V případě potřeby mě kontaktujte na t.č. 702 268 131, event. e-mailem. Předpokládám, že další učivo zašlu cca do 10 dnů.
Děkuji za spolupráci a přeji Vám pevné zdraví i trpělivost s dětmi.

Hana Hronová

 


 

 

Domácí vzdělávání dětí z PTB

Opakování a procvičování (nejlépe každý den) 

• Vyjmenuj dny v týdnu

• Které dny v týdnu chodíme do školy
• Kdy máme volno (víkend), co můžeme o víkendu dělat
• Děti odpovídají celými větami
• Hra na dny, viz televizní vysílání „UčíTelka“, Co jsi za den? - ty jsi po pátku a před nedělí (sobota) nebo jednodušší - jsi za pondělím, který den to je, atd.
• Vyjmenuj roční období – jaro, léto, podzim, zima
Otázky a odpovědi celou větou:
Co jsi vyjmenoval? Vyjmenoval jsem roční období.
Kolik máme ročních období? Máme čtyři roční období.
Za jak dlouho se vystřídají všechna roční období? Všechna roční období se vystřídají za jeden rok.
Jak si můžeme znázornit celý rok? Celý rok si znázorníme jako jeden velký kruh nebo koláč, který rozdělíme na čtyři části.
Co uplyne za jeden rok? Za jeden rok uplyne 12 měsíců.
• Vyjmenuj měsíce v roce

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

03


 

 

Jaro

Charakteristické znaky jara:

• Astronomicky jaro začíná 21. března, je to den jarní rovnodennosti, kdy den je stejně dlouhý jako noc
• Postupně se prodlužuje den a krátí noc
• Jarní měsíce jsou březen, duben, květen
• Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev, taje sníh, probouzí se celá příroda, zvířátka ze zimního spánku, rozkvétají první jarní květiny, pučí stromy
• Přilétají ptáci z teplých krajin – např. vlaštovka, jiřička, čápy, kukačka, divoké husy, skřivánek, špaček a další
• Otepluje se, sluníčko začíná více hřát, ptáčkové zpívají a začíná být příroda pěkně barevná
• Pranostiky o jaru:
Březnový slunce má krátký ruce.

Březen, za kamna vlezem,
Duben, ještě tam budem,
Máj, půjdeme v háj!
• Zvířátka mají svá mláďáta
• Svátky jara jsou Velikonoce
• Čtení a povídání o jaru, využití pozorování v přírodě

Můžeš se naučit báseň i s pohybem

 04

 

 Povídání  o jaru s využitím obrázků
05
 
Povídání o jaru, tvoření rozvitých vět a jednoduchých souvětí
 06
 Zazpívej si o jaru

 07

 Sednu, když si smyslím, na ni lehnu, travička zelená, to je moje peřina.

2. Travička…………………, to je moje peřina.
Jak jen zjara začne pučit, nechci já se doma mučit, travička zelená, to je moje peřina.

 


 

 

 

Grafomotorika

– před psaním nejprve procvičení ruky krouživými pohyby zápěstí, prstíků na píseň „Típ, típ, típ“ – děti znají ze školy, znázorňují obě ruce najednou, píseň se může opakovat a vystřídají se všechny prsty


Típ, típ, típ, - ťukání ukazováčků o palečky


vrabec vrabce štíp, -


poprali se na keříčku, - zaháknout malíčky, do rytmu táhnutí malíčky


vytrhli si po peříčku, - vyměnit malíčky


típ, típ, típ, - stejné jako začátek


vrabec vrabce štíp.

 

Na čistý papír si děti procvičují čmáranici, je to volný pohyb ruky po celém papíře s uvolněním zápěstí. Děti mohou vystřídat více pastelek. Pak přes tu čmáranici si vyzkouší čáry vodorovné a svislé, příště zase vlnovky, nebo čáru lomenou, smyčky, kruhy, ovály, osmičku, horní a spodní oblouk. Šetříme papírem, využíváme obě strany papíru. Pak se můžeme pustit do pracovních listů.

 

 Až půjdeš na procházku, můžeš pozorovat některé první jarní kytičky, pojmenuj je a zapamatuj

08 

 

 Na procházce do lesa poslouchej zpěv ptáčků, některé vyjmenuj  a zopakuj si, která zvířátka žijí v lese

09

 

 10

 


 

 

Rozšiřování slovní zásoby o podstatná jména – názvy květin, ptáků a volně žijících zvířat

Nakresli jarní obrázek, zaplň a vybarvi celou plochu papíruMatematické činnosti

• Počítej do 10 i pozpátku
• Poznávej čísla a číslice od 1 do 5
• Vyrob si a zkoušej si hrát

 11

 

Hry na procvičování počtu do 5

– Člověče nezlob se, nebo házení kostkou, najít a přiřadit správný počet např. víček, oříšků, co máte doma, aby děti manipulovaly s předměty atd.

Nápady a náměty na procvičování

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 

 


 

 

Logopedie

Dechová cvičení

Cvičení nádechu – přivoníme si ke květině, nezvedat ramena
Cvičení výdechu – prodlužujeme výdechovou fázi, zpomalujeme výdech

 

Fonační cvičení 

Napodobování zvuků a hlasů ptáčků a zvířátek (nekřičet)

Artikulační cvičení

(vede k rozvinutí motoriky mluvidel), několikrát zopakovat
Polohování a pohyblivost jazyka, rtů a tváří
Čertík – blblblblblbl
Mlsná kočička – krouživý pohyb jazyka, olizování horního a dolního rtu
Dlouhý jazyk – vypláznutí jazyka až k bradě
Pusinky – sešpulení rtů a poslání pusinky mamince
Balónek – nafukován tváří, plácání rukama – propícháme balónek

Rytmické schopnosti

Vytleskej nebo vyťukej (lze použít kostičky, vařečky, bubínek) názvy jarních květin, ptáčků a zvířátek

Urči počet slabik, můžeš i zaznamenat

Čtení a reprodukce pohádek na přání dětí, nebo využití nabídky obrázkového čtení.

 

 19

 

 20

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.