O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

PT B

Milí rodiče,
jsem ráda, že jsme se mohli telefonicky slyšet a domluvit se na dalším vzdělávání vašich dětí. Zároveň je moc pozdravuji a těším se, až vše zase bude tak, jak má být.
Zde máte materiály, které by vám mohly pomoci při práci s dětmi. Dále můžete ke vzdělávání dětí využívat televizní vyučování „UčíTelka“, eventuelně internetové stránky např. www.vcelka.cz a určitě znáte i další.
Pracovní listy, které si s dětmi zpracujete, můžete dětem zakládat do desek. Vše bylo zasláno každému i e- mailem osobně.
V případě potřeby mě kontaktujte na t.č. 702 268 131, event. e-mailem. Předpokládám, že další učivo zašlu cca do 10 dnů.
Děkuji za spolupráci a přeji Vám pevné zdraví i trpělivost s dětmi.

Hana Hronová

 


 

 

Domácí vzdělávání dětí z PTB

Opakování a procvičování (nejlépe každý den) 

• Vyjmenuj dny v týdnu

• Které dny v týdnu chodíme do školy
• Kdy máme volno (víkend), co můžeme o víkendu dělat
• Děti odpovídají celými větami
• Hra na dny, viz televizní vysílání „UčíTelka“, Co jsi za den? - ty jsi po pátku a před nedělí (sobota) nebo jednodušší - jsi za pondělím, který den to je, atd.
• Vyjmenuj roční období – jaro, léto, podzim, zima
Otázky a odpovědi celou větou:
Co jsi vyjmenoval? Vyjmenoval jsem roční období.
Kolik máme ročních období? Máme čtyři roční období.
Za jak dlouho se vystřídají všechna roční období? Všechna roční období se vystřídají za jeden rok.
Jak si můžeme znázornit celý rok? Celý rok si znázorníme jako jeden velký kruh nebo koláč, který rozdělíme na čtyři části.
Co uplyne za jeden rok? Za jeden rok uplyne 12 měsíců.
• Vyjmenuj měsíce v roce

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

03


 

 

Jaro

Charakteristické znaky jara:

• Astronomicky jaro začíná 21. března, je to den jarní rovnodennosti, kdy den je stejně dlouhý jako noc
• Postupně se prodlužuje den a krátí noc
• Jarní měsíce jsou březen, duben, květen
• Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev, taje sníh, probouzí se celá příroda, zvířátka ze zimního spánku, rozkvétají první jarní květiny, pučí stromy
• Přilétají ptáci z teplých krajin – např. vlaštovka, jiřička, čápy, kukačka, divoké husy, skřivánek, špaček a další
• Otepluje se, sluníčko začíná více hřát, ptáčkové zpívají a začíná být příroda pěkně barevná
• Pranostiky o jaru:
Březnový slunce má krátký ruce.

Březen, za kamna vlezem,
Duben, ještě tam budem,
Máj, půjdeme v háj!
• Zvířátka mají svá mláďáta
• Svátky jara jsou Velikonoce
• Čtení a povídání o jaru, využití pozorování v přírodě

Můžeš se naučit báseň i s pohybem

 04

 

 Povídání  o jaru s využitím obrázků
05
 
Povídání o jaru, tvoření rozvitých vět a jednoduchých souvětí
 06
 Zazpívej si o jaru

 07

 Sednu, když si smyslím, na ni lehnu, travička zelená, to je moje peřina.

2. Travička…………………, to je moje peřina.
Jak jen zjara začne pučit, nechci já se doma mučit, travička zelená, to je moje peřina.

 


 

 

 

Grafomotorika

– před psaním nejprve procvičení ruky krouživými pohyby zápěstí, prstíků na píseň „Típ, típ, típ“ – děti znají ze školy, znázorňují obě ruce najednou, píseň se může opakovat a vystřídají se všechny prsty


Típ, típ, típ, - ťukání ukazováčků o palečky


vrabec vrabce štíp, -


poprali se na keříčku, - zaháknout malíčky, do rytmu táhnutí malíčky


vytrhli si po peříčku, - vyměnit malíčky


típ, típ, típ, - stejné jako začátek


vrabec vrabce štíp.

 

Na čistý papír si děti procvičují čmáranici, je to volný pohyb ruky po celém papíře s uvolněním zápěstí. Děti mohou vystřídat více pastelek. Pak přes tu čmáranici si vyzkouší čáry vodorovné a svislé, příště zase vlnovky, nebo čáru lomenou, smyčky, kruhy, ovály, osmičku, horní a spodní oblouk. Šetříme papírem, využíváme obě strany papíru. Pak se můžeme pustit do pracovních listů.

 

 Až půjdeš na procházku, můžeš pozorovat některé první jarní kytičky, pojmenuj je a zapamatuj

08 

 

 Na procházce do lesa poslouchej zpěv ptáčků, některé vyjmenuj  a zopakuj si, která zvířátka žijí v lese

09

 

 10

 


 

 

Rozšiřování slovní zásoby o podstatná jména – názvy květin, ptáků a volně žijících zvířat

Nakresli jarní obrázek, zaplň a vybarvi celou plochu papíruMatematické činnosti

• Počítej do 10 i pozpátku
• Poznávej čísla a číslice od 1 do 5
• Vyrob si a zkoušej si hrát

 11

 

Hry na procvičování počtu do 5

– Člověče nezlob se, nebo házení kostkou, najít a přiřadit správný počet např. víček, oříšků, co máte doma, aby děti manipulovaly s předměty atd.

Nápady a náměty na procvičování

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 

 


 

 

Logopedie

Dechová cvičení

Cvičení nádechu – přivoníme si ke květině, nezvedat ramena
Cvičení výdechu – prodlužujeme výdechovou fázi, zpomalujeme výdech

 

Fonační cvičení 

Napodobování zvuků a hlasů ptáčků a zvířátek (nekřičet)

Artikulační cvičení

(vede k rozvinutí motoriky mluvidel), několikrát zopakovat
Polohování a pohyblivost jazyka, rtů a tváří
Čertík – blblblblblbl
Mlsná kočička – krouživý pohyb jazyka, olizování horního a dolního rtu
Dlouhý jazyk – vypláznutí jazyka až k bradě
Pusinky – sešpulení rtů a poslání pusinky mamince
Balónek – nafukován tváří, plácání rukama – propícháme balónek

Rytmické schopnosti

Vytleskej nebo vyťukej (lze použít kostičky, vařečky, bubínek) názvy jarních květin, ptáčků a zvířátek

Urči počet slabik, můžeš i zaznamenat

Čtení a reprodukce pohádek na přání dětí, nebo využití nabídky obrázkového čtení.

 

 19

 

 20

 

 

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 6. 4. 2020

 

Milí rodiče,

nadešel čas k dalšímu domácímu vzdělávání. Připravila jsem další náměty ze všech oblastí, které by mohly děti zaujmout. Ve složce pracovních listů si mohou děti vybírat, nemusí zvládnout vše. Doufám, že se budou dětem líbit a obohatí jejich vědomosti i schopnosti. Další domácí vzdělávání připravím a pošlu po Velikonocích. Můžete mi zavolat nebo napsat, jak se úkoly dětem líbí, zda to zvládají, jestli toho není moc a jak se máte. Moc by mě to potěšilo.

Přeji všem hodně zdraví, síly a trpělivosti.

Krásné Velikonoce v rodinném kruhu přeje Hana Hronová

 

 

 
 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 6. 4. 2020

Domácí pracovní listy

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 14. 4. 2020

Milí rodiče,

na tento týden jsem připravila pro děti náměty, které navazují na předešlé domácí vzdělávání. Doufám, že i tentokrát náměty děti zaujmou.
Chtěla bych vám nabídnout pro děti jejich školní pracovní sešity, které si můžete vyzvednout od středy 15. 4. do pátku 17. 4. ve škole Závodu Míru, v čase od 8.00 do 12.00 hod. Pracovní sešity pro děti máte v podepsaných deskách u vchodu v malé chodbičce na stolečku. Od příštího týdne tedy od 20. 4. bychom místo pracovních listů používali tyto pracovní sešity.
Děkuji vám za spolupráci a přeji dle možností příjemný týden, Hana Hronová.

Názvy pracovních sešitů a vypracované stránky:
Matematika předškoláka – máme zpracované do str. 11, pokračovat budeme od str. 12
Písanka předškoláka – máme zpracované do str. 13 a str. 20, pokračovat budeme od str. 14
Bezpečně do školy – máme zpracované do str.9, pokračovat budeme od str. 10
Svět předškoláka – máme zpracované do str.10, pokračovat budeme od str. 11
Zdravá škola – máme zpracované tyto str. 1,2,8,9,12,13,16,17

Děti, které tyto stránky nemají vypracované, si je postupně mohou dokončit. Děkuji.


Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:

Domácí vzdělávání malých předškoláčků 3

Pracovní listy od 14.4.

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 20. 4. 2020

 

Milí rodiče,


k domácímu vzdělávání dětí na týden od 20. 4. 2020 budeme využívat pracovních sešitů, které jste si mohli vyzvednout ve škole Závodu Míru od 8.00. do 12.00 hodin. Kdo si je ještě nevyzvedl, tak tam stále na vás čekají. Byla bych moc ráda, kdyby tyto pracovní sešity byly vypracovávané společně tak, jak budou úkoly zadávány v jednotlivých sešitech na určitých stránkách v domácím vzdělávání. Prosím o pěkné zacházení s nimi. Dále vás žádám o zpětnou vazbu domácího vzdělávání. Ráda bych viděla zpracované náměty a pracovní listy, abych se potěšila, mohla dětem poslat pochvalu a motivovala je k další práci. To znamená, že bych vás chtěla poprosit o to, abyste hotové úkoly vždy za daný týden vyfotily a mailem mi je poslali k nahlédnutí. Kdyby vám to nedělalo problém, ráda bych se podívala i zpětně, které už máte hotové z minulých týdnů. Kdo mi už poslal, tak znovu neposílá. Chtěla bych vám moc poděkovat za spolupráci a pomoc při vzdělávání vašich dětí. Uvidíte, společně to zvládneme, jako kdyby děti chodily do školy. Přeji pěkný týden, hodně trpělivosti a zdraví, Hanka Hronová.

Názvy pracovních sešitů a vypracované stránky:
Matematika předškoláka – máme zpracované do str. 11, pokračovat budeme od str. 12
Písanka předškoláka – máme zpracované do str. 13 a str. 20, pokračovat budeme od str. 14
Bezpečně do školy – máme zpracované do str. 9, pokračovat budeme od str. 10
Svět předškoláka – máme zpracované do str. 10, pokračovat budeme od str. 11
Zdravá škola – máme zpracované tyto str. 1,2,8,9,12,13,16,17

Děti, které tyto stránky nemají vypracované, si je postupně mohou dokončit. Děkuji.

Pro domácí vzdělávání dětí můžete, milí rodiče, také využívat např. televizní vyučování UčíTelka, www.vcelka.cz, www.ctedu.cz, Pinterest, Logohrátky.Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání malých předškoláčků 4


Pracovní list č.4

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 30. 4. 2020

Milí rodiče,

k domácímu vzdělávání dětí na týden od 27. 4. 2020 budeme nadále využívat pracovních sešitů. Do nabídky pro zpestření vzdělávání jsem přiložila i několik pracovních listů, které můžete také použít.
Nezapomeňte, prosím, vyfotit a poslat mi zpět na pracovní e-mail úkoly, které jste s dětmi splnili nebo vyrobili. Ráda bych se jimi potěšila. Taky mi můžete zavolat nebo napsat, zda-li vám tento způsob vzdělávání vyhovuje nebo máte-li nějaký problém, ráda vám poradím.
Přeji pěkný týden, děti moc ode mne pozdravujte a doufám, že se jim alespoň něco z úkolů bude líbit, Hana Hronová.

 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání 5 


pracovní listy č.5

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 4. 5. 2020

Milí rodiče,

posílám další domácí vzdělávání pro vaše děti na týden od 4. 5. 2020. Děkuji vám za pěknou spolupráci a zaslané zpracované pracovní listy a sešity, výrobky i videa. Jsem moc ráda, že jsme se telefonicky spojili a mohli si krátce popovídat. Přeji pěkné dny a hodně zdraví, Hana Hronová.

 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání 6


Pracovní list č.6

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 11. 5. 2020

 

Milí rodiče,
posílám další nabídku domácího vzdělávání pro vaše děti na týden od 11. 5. 2020. Děkuji vám za pěknou spolupráci a zaslané zpracované pracovní listy, sešity a výrobky. Přeji pěkné dny a hodně zdraví, Hana Hronová.

 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání 7


Pracovní list č.7Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 18. 5. 2020

 

Milí rodiče,

posílám další nabídku domácího vzdělávání pro vaše děti na týden od 18. 5. 2020. Prosím vás, abyste nezapomínali, posílat mi vypracované pracovní listy, sešity nebo jakékoliv výrobky či nakreslené obrázky vašich dětí. Ráda se jimi potěším. Děkuji všem těm rodičům, kteří pravidelně každý týden posílají splněné úkoly dětí a moc mě těší, když vidím, že jim mohu pomoci a nabídnout náměty, činnosti a vy je s nimi pravidelně vypracováváte. Moc vám děkuji za spolupráci.

Přeji pěkný týden a hodně zdraví,

Hana Hronová.

 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání 8


Pracovní list č.8

 

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 25. 5. 2020

 

Milí rodiče,

posílám další nabídku domácího vzdělávání pro vaše děti na týden od 25. 5. 2020. Děkuji všem rodičům, kteří mi poslali splněné domácí úkoly dětí k nahlédnutí a také foto dětí na tablo. Ještě ale nemám foto od všech dětí, tak prosím nezapomeňte. Děti, které nastoupí v pondělí 25. 5. 2020 musí mít čestné prohlášení, podepsané od rodičů a s datem 25. 5. 2020. Do školy si přinesou z domova dva pracovní sešity „Zdravá školka“ a „Bezpečně do školy“.


Přeji pěkný týden a hodně zdraví, Hronová.

 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání 9


Pracovní list č.9

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 1. 6. 2020

 

Milí rodiče,


posílám další nabídku domácího vzdělávání pro vaše děti na týden od 1. 6. 2020. Děkuji těm rodičům, kteří mi poslali splněné domácí úkoly dětí k nahlédnutí. Prosím ostatní rodiče, aby nezapomněli vyfotit a poslat mi zpět na pracovní e-mail úkoly, které jste s dětmi splnili nebo vyrobili. Ráda bych se jimi potěšila. Všem rodičům také děkuji za zaslané fotografie na tablo, které bude vystaveno od čtvrtka 4. 6. 2020 v prodejně Canon vedle pekárny na Závodu míru.


Děkuji vám za spolupráci a přeji pěkný pohodový týden, Hronová.

 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání 10


Pracovní list č.10

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 8. 6. 2020

 

Milí rodiče,


školní rok se chýlí ke konci, naši milí předškoláčci mají vystavené tablo, které si můžete přijít prohlédnout k prodejně s kancelářskými potřebami „Canon“ vedle pekárny na Závodu míru. Děkuji všem rodičům za fotografie dětí na tablo, za zasílání zpracovaných domácích úkolů a za vaši spolupráci. Dále posílám další nabídku domácího vzdělávání pro vaše děti na týden od 8. 6. 2020. Všechny bych vás chtěla poprosit o zpětnou vazbu plnění domácího vzdělávání. Splněné domácí úkoly , ale i obrázky, výrobky mi můžete vyfotit a poslat zpět na pracovní e-mail.

Děkuji všem rodičům, přeji pěkný týden a hodně zdraví, Hronová.

 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání 11


Pracovní list č.11

 

 

Domácí vzdělávání dětí z PTB na týden od 22. 6. 2020

 

Milí rodiče,

chtěla bych vám poděkovat za spolupráci v domácím vzdělávání. V posledním zadání  domácího vzdělávání jsem vám shrnula učivo, které by děti měly znát, které si s nimi můžete opakovat a procvičovat. Dále bych vám chtěla připomenou naše rozloučení s předškoláky, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 15.30 hodin na naší školní zahradě Závodu míru. Doufám, že se sejdeme v hojném počtu. Kdo bude chtít, může přinést i malé občerstvení. 


Moc se na vás těší třídní učitelky a asistenti pedagoga.

 

Učební materiály otevřete kliknutím na jejich název:


Domácí vzdělávání 13


Pracovní list č.13

Copyright © 2013. All Rights Reserved.