O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

1. ročník

Vážení rodiče,
posílám Vám úkoly pro vaše děti - prvňáčky. Vím, že doba je nelehká, ale s vaší pomocí, a společně, to určitě zvládneme. Toto zadání úkolů spolu probíráme jak telefonicky, tak e-mailem. Rovněž i internetové odkazy jsou v přílohách vašich e- mailů. Sledujte též i naše webové stránky.
Moc děkuji za spolupráci a vaší snahu při společném vzdělávání vašich dětí a našich žáků. Pozdravujte, prosím, dětičky. Už se na ně moc těším.
Díky. D. Pirstitzová


Úkoly pro prvňáčky.

Český jazyk:

Slabikář str. 44 – 45.

Naučit se vázaně číst a vyslovovat dvojhlásku Au, au; Ou, ou a umět je použít při čtení v textu str. 44.

Přečíst článek po částech/nemusíte najednou/.

Přečíst větu a zeptat se, co v ní bylo (např. Hana a Helena jdou za tetou Mílou. Kdo jede za Mílou? – Hana a Helena). Tak pokračovat i při čtení dalších vět.

Čtení vět se slovem Já a Ony. Str. 45.

Přečíst věty a slova a následně spojte čarou správné řešení, aby to bylo správně. Do mřížky napište názvy slov na obrázku velkými tiskacími písmeny.

Dále pak opakovat čtení již probraných písmen, slabik a slov.

Psaní:

str. 12 Procvičovat psaní velkého K. Čtení psacího textu + psaní + opis. Přepis tiskacího textu/slabik/do psacího.

Str. 13 Nácvik malého r. Čtení psacího textu + opis.

Matematika:

do stránky 44. Každodenní procvičování sčítání a odčítání jak zpaměti, tak i písemně.

Prvouka:

povídání o jaru a jaké změny přináší.


V rámci výtvarné a pracovní výchovy je možné vybarvování, kreslení, stříhání, sestavování a lepení jednotlivých částí. Tyto činnosti by mohly pomoci k odreagování a zabavení dětí. Obrázky a výrobky si uschovejte a při návratu do školy je přineste. Uděláme si z nich ve třídě výstavku.

A každý den by neměla chybět ani nějaká ta pohybová aktivita, aby nám neztuhlo tělíčko. Vycházky, kde nyní můžete pozorovat probouzející se jarní přírodu. Kratší, ale častější cvičení doma /na protažení, posílení, nebo jen tak pro radost/.

A zazpívat si můžete kdykoliv chcete, s kým chcete a co chcete.

Děkuji za spolupráci. Pirstitzová

Zajímavé odkazy:

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=onlinenns

https://audiovideo.rvp.cz/search?search=Diferencovan%C3%A1+v%C3%BDuka+aneb+jak+pracovat+s+nadan%C3%BDmi+%C5%BE%C3%A1ky+v+b%C4%9B%C5%BEn%C3%A9+t%C5%99%C3%ADd%C4%9B&typ_souboru=

www.ceskatelevize/ucitelka

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

(www.specskoly.cz)- webové stránky naší školy

Vážení rodiče,
posílám Vám další úkoly pro vaše děti - prvňáčky. Vím, že doba je nelehká, ale s vaší pomocí, a společně, to určitě zvládneme. Toto zadání úkolů spolu probíráme jak telefonicky, tak e-mailem. Rovněž i internetové odkazy jsou v přílohách vašich e- mailů. Sledujte též i naše webové stránky.
Moc děkuji za spolupráci a vaší snahu při společném vzdělávání vašich dětí a našich žáků. Pozdravujte, prosím, dětičky. Už se na ně moc těším. Pokud byste něčemu nerozuměli, prosím, obraťte se na mě a problém spolu vyřešíme/telefon, e-mail, WhatsApp.
Díky. D. Pirstitzová

 

Úkoly pro prvňáčky.


Český jazyk:

Slabikář str. 48 – zde vyvodí písmenko Šš. Je to vlastně písmenko sS, ale když nad něj dáme háček ˇ, čteme jako Šš. Slova, která začínají na toto písmenko. Čtení slov a uvědomit si, na kterém místě je toto písmenko/na začátku, uvnitř nebo na konci slova/. V básničce a textu, vyznačit písmenka šŠ/děti znají/. Na další stránce/49/ je čtení slov s písmenkem Šš a čtení psacího a tiskacího textu. Na stránce 51- pozorně přečíst postupně psací text a zpětnou vazbou zjistit, o čem děti četly. Strana 51 je dobrovolná. Na stránce 52 je vyvození písmenka Cc. Postupujte podobně jako u písmenka šŠ. Na stránce 53 je čtení s písmenkem Cc. Opět si říct, na kterém místě písmenko je. Při čtení textu dávat pozor, co je za větou /. ? !/. Opět při čtení mít zpětnou vazbu, o čem dítě čte. Část „Co má Cyril koupit?“ dle pokynu pod textem. I nadále platí, opakovat čtení již probraných písmen. Psaní: písanka str. 18, 19, 20, 21. Než začnete psát, prosím, nejdříve uvolnit ruku. Buď psaním ve vzduchu nebo na větší papír/dítě u toho může i stát. Pozor na přepis tiskacího textu do psacího a naopak. Než dítě začne psát je nutné, aby si přečetlo, co bude psát.


Matematika:

učebnice /velká/ 3. díl – počítáme do dvaceti. Str. 3, 4, 5, 6, 7. Nácvik čtení číslic do 20/dopředu i pozpátku/. Orientovat se v číselné řadě /jak jdou za sebou, které číslo je větší, které menší/. Názorně můžete počítat např. s fazolkami, korálky, kostičkami, těstovinami apod./, přidej, uber, kde je jich více, kde méně apod. Postup k cvičením najdete na příslušné stránce dole/žlutý pruh/. V tomto dílu již rozlišujeme jednotky a desítky. Jednotky jsou znázorněny růžovými čtverečky a desítky modrými. Každodenní procvičování sčítání a odčítání do deseti, jak zpaměti, tak i písemně.


Prvouka:

učebnice str. 44, 45. Okénko do jarní přírody: prohlédnout a popovídat si o květinách na jaře a o mláďatech domácích zvířat. Vytvořit si dvojice: např. kráva – tele, koza – kůzle atd. Str. 50 – Jaro na statku: pracujte dle pokynů pod obrázky. Str. 51 – Svátky jara – Velikonoce. Povídání o těchto svátcích. Neslaví se každý rok ve stejný den. Slaví se vždy po prvním jarním úplňku. Opět pracujte dle pokynů pod obrázky. A pozor! Ve středu se nemračte nebo se budete mračit celý rok. Je totiž ŠKAREDÁ STŘEDA.


V rámci výtvarné a pracovní výchovy

je možné vybarvování, kreslení, stříhání, sestavování a lepení jednotlivých částí. Tyto činnosti by mohly pomoci k odreagování a zabavení dětí. Obrázky a výrobky si uschovejte a při návratu do školy je přineste. Uděláme si z nich ve třídě výstavku.


A každý den by neměla chybět ani nějaká ta pohybová aktivita, aby nám neztuhlo tělíčko. Vycházky, kde nyní můžete pozorovat probouzející se jarní přírodu. Kratší, ale častější cvičení doma /na protažení, posílení, nebo jen tak pro radost/. A zazpívat si můžete kdykoliv chcete, s kým chcete a co chcete.


Přejeme všem příjemné a pohodové svátky jara - Velikonoce.
Dětem přejeme pěknou pomlázku.
Buďte na sebe opatrní a určitě bude lépe.


Děkuji za spolupráci. Pirstitzová

 


*www.ceskatelevize/ucitelka
*https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma
*http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
*https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/
* (www.specskoly.cz)- webové stránky naší školy

 

Rozpis úkolů pro 1. ročník na týden od 14. dubna do 17. dubna

Vážení rodiče,
posílám Vám další úkoly pro vaše děti - prvňáčky. Vím, že doba je nelehká, ale s vaší pomocí, a společně, to určitě zvládneme. Toto zadání úkolů spolu probíráme jak telefonicky, tak e-mailem. Rovněž i internetové odkazy jsou v přílohách vašich e- mailů. Sledujte též i naše webové stránky.
Moc děkuji za spolupráci a vaší snahu při společném vzdělávání vašich dětí a našich žáků. Pozdravujte, prosím, dětičky. Už se na ně moc těším. Pokud byste něčemu nerozuměli, prosím, obraťte se na mě a problém spolu vyřešíme/telefon, e-mail, WhatsApp.
Díky. D. Pirstitzová

 

 

Český jazyk:

Str. 52 - zopakování vyvozeného písmenka Cc. Str. 56 - Nácvik písmenka Čč. Porovnat tato dvě písmenka (v čem jsou rozdílná? V háčku nad písmenkem.) V textu barevně vyznačit všechna písmenka Čč. Děti ví, znají ze školy. Podobný postup jako u písmenka Ss – Šš. Str. 57 – čtení sloupečku slov s písmenkem Čč. Pozor na výslovnost!!! Vysvětlení slov, kterým děti nerozumí. Čtení článku „Co a kdy.“ Přečíst po částech /ne najednou/. Po přečtení jedné až dvou vět se zeptat, o čem dítě četlo. Jestli rozumělo, co čte a o čem čte /porozumění textu/. Pomoci mu otázkami. Opět dbát na čtení znamének za větami – tečka ., otazník ?, vykřičník ! a mít zpětnou vazbu. Povídání a plnění úkolů pod textem – barevné body.

Psaní:

písanka str. 22, 23, 24. Na stránce 22 dbát na správný nácvik psacího písmene Z. Postupovat podle vzoru. Než začnete psát, prosím, nejdříve uvolnit ruku. Buď psaním ve vzduchu nebo na větší papír/dítě u toho může i stát. Než dítě začne psát, je nutné, aby si přečetlo, co bude psát. Pozor na přepis tiskacího textu do psacího a naopak.

Matematika:

učebnice /velká/3. díl – str. 8. Zopakujeme si sčítání do 20. Přičítáme jednotky k desítkám. Připomeneme si: při sčítání můžeme sčítance /čísla/ zaměnit – 10 + 3 = 13; 3 + 10 =13. Str. 9 – znázorníme a odčítáme jednotky. Str. 10 – zde odčítáme desítku od daného čísla. Názorně můžete počítat např. s fazolkami, korálky, kostičkami, těstovinami apod./, přidej, uber, kde je jich více, kde méně apod. Postup k cvičením najdete na příslušné stránce dole/žlutý pruh/. Procvičovací sešit /malý/ - str. 1, 2, 3, 4. Tato cvičení slouží k procvičení probrané látky v učebnicích. Každodenní procvičování sčítání a odčítání do deseti, jak zpaměti, tak i písemně.

Prvouka:

učebnice str. 46 -47. Povídání o jaru. Názvy jarních měsíců. Jaké je na jaře počasí, vhodné oblečení…Co k jaru patří a co ne. Poznáváme jarní rostliny. Uplatnění poznatků z procházek, knížek nebo jiných zdrojů. Doplnění písmen do názvů jarních květin. Poznáváme a popisujeme části rostlinného těla. Čteme malované čtení o jaru.

Výtvarná a pracovní výchova

V rámci výtvarné a pracovní výchovy je možné vybarvování, kreslení, stříhání, sestavování a lepení jednotlivých částí. Tyto činnosti by mohly pomoci k odreagování a zabavení dětí. Obrázky a výrobky si uschovejte a při návratu do školy je přineste. Uděláme si z nich ve třídě výstavku.

A každý den by neměla chybět ani nějaká ta pohybová aktivita, aby nám neztuhlo tělíčko. Vycházky, kde nyní můžete pozorovat probouzející se jarní přírodu. Kratší, ale častější cvičení doma /na protažení, posílení, nebo jen tak pro radost/.

A zazpívat si můžete kdykoliv chcete, s kým chcete a co chcete.


Toto jsou nové internetové odkazy:


*https://edu.ceskatelevize.cz/predmety
*https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtg4UGWr0IGmSLDDFgsye3XBLsJ6uunE7ZmrxusySbuhXzA/viewform - dotazník pro rodiče
*http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/616-telesna-vychova-online.html návody a návrhy pro pohybovou aktivitu - Tělesná výchova


Tyto internetové odkazy připomínám:


*https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
*https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma
*http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
*https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/
* (www.specskoly.cz)- webové stránky naší školy

 

Paní učitelka na angličtinu Vás prosí, aby si děti opakovaly to, co se již ve škole učily.
Během 2 příštích týdnů si zopakujte slovíčka na téma barvy a čísla. Angličtina hrou je stejná i v tomto týdnu, jakož i internetové odkazy.

 

*https://www.jazyky-online.info/deti/ AJ pro děti
*www.youtube.com/watch?v=mdH0s4bzMSU - barvy
*https://www.youtube.com/watch?v=yNRJ1pNDo_Y - čísla

Děkuji za spolupráci. Pirstitzová

Rozpis úkolů pro 1. ročník na týden od 20. dubna do 24. dubna

Vážení rodiče,
posílám Vám další úkoly pro vaše děti - prvňáčky. Vím, že doba je nelehká, ale s vaší pomocí, a společně, to určitě zvládneme. Toto zadání úkolů spolu probíráme jak telefonicky, tak e-mailem. Rovněž i internetové odkazy jsou v přílohách vašich e- mailů. Sledujte též i naše webové stránky.
Moc děkuji za spolupráci a vaší snahu při společném vzdělávání vašich dětí a našich žáků. Pozdravujte, prosím, dětičky. Už se na ně moc těším. Pokud byste něčemu nerozuměli, prosím, obraťte se na mě a problém spolu vyřešíme/telefon, e-mail, WhatsApp. Díky. D. Pirstitzová
Úkoly pro prvňáčky.


Český jazyk:

Str. 54 – na této stránce jde o čtení s porozuměním. Článek o Lucii číst po částech, po dvou nebo třech větách, a vhodnými otázkami se zeptat, o čem děti četly, co se dozvěděli ( Např. Jak se jmenuje holčička? Co cucá? Jak se jmenuje kocour? apod.) Na otázku „Kdo je Sazík?“ děti na řádku písemně odpoví. V dalším cvičení odpovídají na otázky a dopisují neúplná slova. Písmena mohou doplňovat tiskacími nebo psacími písmeny. V následujícím cvičení vytvoří z nabídky krátké věty. Nejdříve přečteme celé sloupečky a zde POZOR! na čtení předložek. Čteme je dohromady s následujícím slovem. Str. 55 – čtení s porozuměním a postřeh. Skládání slov stejné barvy a zapsání na odpovídající linky. Jako názornou pomůcku, můžete využít skládací abecedu. Str. 58 – jsou zde čtyři básničky. Přečíst, popovídat si o nich a jednu z nich se naučit zpaměti. Možnost nahrání na mobil a zaslat na můj mobil nebo do e mailu. Str. 59 – Čtení psacího textu a luštění křížovky (obrázek – slovo).


Psaní:


písanka str. 25, 26 – dbát na správný nácvik a psaní písmen h H. Postupovat podle vzoru. Na str. 27 – přepis vět. Každou větu nejdříve přečíst, říct si o čem je a pak přepsat. Než začnete psát, prosím, nejdříve uvolnit ruku. Buď psaním ve vzduchu nebo na větší papír/dítě u toho může i stát.

Matematika:


učebnice /velká/3. díl – str. 11 - Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Zde bych doporučila zhlédnout díl matematiky z učíTelky ze dne 14. 4.(odkaz uveden níže). Procvičovací sešit (malý) str. 5, cv. A. Řešení slovních úloh. Str. – 12 – opakování sčítání, odčítání a rozkladu čísel do 10. Procvičovací sešit str. 5, cv. B. Str. 13 – sčítání a odčítání do 20. K názornému počítání využijte mističkové počítadlo z 2. dílu matematiky. Stránku rozstříhejte a snadno se bude dětem počítat. Procvičovací sešit str. 6, cv. A, B. Každodenní procvičování sčítání a odčítání do deseti, jak zpaměti, tak i písemně.


Prvouka:


učebnice str. 48, 49. Co na jaře sázíme a sejeme na zahradě? Stromy a keře na jaře. Povědět si o tom, jak vypadá příroda nyní. Co se venku změnilo? (kvetoucí stromy, keře, květiny…). Vysvětlit si rozdíl mezi stromem a keřem. (Strom má kmen a korunu/větve/, keř má větve od země, nemá kmen/. V pracovní sešitě plnit úkoly dle pokynů v zeleném pruhu dole na stránce.


V rámci výtvarné a pracovní výchovy


je možné vybarvování, kreslení, stříhání, sestavování a lepení jednotlivých částí. Tyto činnosti by mohly pomoci k odreagování a zabavení dětí. Obrázky a výrobky si uschovejte a při návratu do školy je přineste. Uděláme si z nich ve třídě výstavku.


A každý den by neměla chybět ani nějaká ta

pohybová aktivita,

aby nám neztuhlo tělíčko. Vycházky, kde nyní můžete pozorovat probouzející se jarní přírodu. Kratší, ale častější cvičení doma /na protažení, posílení, nebo jen tak pro radost/.

A zazpívat

si můžete kdykoliv chcete, s kým chcete a co chcete.


Internetové odkazy:*https://edu.ceskatelevize.cz/predmety
*https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtg4UGWr0IGmSLDDFgsye3XBLsJ6uunE7ZmrxusySbuhXzA/viewform - dotazník pro rodiče
*http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/616-telesna-vychova-online.html návody a návrhy pro pohybovou aktivitu - Tělesná výchova

*https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
*https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma
*http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
*https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/
* (www.specskoly.cz)- webové stránky naší školy

 

Paní učitelka na angličtinu Vás prosí, aby si děti opakovaly to, co se již ve škole učily.
I nadále si opakujte slovíčka na téma barvy a čísla. Angličtina hrou je stejná i v tomto týdnu, jakož i internetové odkazy.

*https://www.jazyky-online.info/deti/ AJ pro děti
*www.youtube.com/watch?v=mdH0s4bzMSU - barvy
*https://www.youtube.com/watch?v=yNRJ1pNDo_Y - čísla


Děkuji za spolupráci. Pirstitzová

Rozpis úkolů pro 1. ročník na týden od 27. dubna do 30. dubna

Úkoly pro prvňáčky

Vážení rodiče, posílám Vám další úkoly pro vaše děti - prvňáčky. Vím, že doba je nelehká, ale s vaší pomocí, a společně, to určitě zvládneme. Toto zadání úkolů spolu probíráme jak telefonicky, tak e-mailem. Rovněž i internetové odkazy jsou v přílohách vašich e- mailů. Sledujte též i naše webové stránky. Moc děkuji za spolupráci a vaší snahu při společném vzdělávání vašich dětí a našich žáků. Pozdravujte, prosím, dětičky. Už se na ně moc těším. Pokud byste něčemu nerozuměli, prosím, obraťte se na mě a problém spolu vyřešíme/telefon, e-mail, WhatsApp.

Od tohoto týdne se budeme setkávat online v programu Zoom. Uvidíme se, popovídáme si a děti se budou moci pozdravit a říct si své dojmy a pocity z této doby.

Díky. D. Pirstitzová


Český jazyk:

Str. 60 – čtení slov jednoslabičných, dvojslabičných, trojslabičných. Po přečtení vyberete slovo a dítě určí počet slabik vytleskáváním (např. opice – o-pi-ce, šije – ši-je apod.) Pro rozvoj sluchu a pozornosti si zahrajte hru „Jakým písmenkem slovo začíná nebo končí?“ Řeknete slovo a dítě řekne první písmenko nebo poslední písmenko (např. šašek, lavice, koberec, kocour…). Str. 61- zde je malované čtení - pohádka „O slepičce a kohoutkovi.“ Přečtěte si ji a zkuste ji dovyprávět (ve škole jsme si ji už také četli). Str. 62 – zde je vyvození písmenka B b. Prohlédnout obrázek a v textu písmenka vyznačit. Pro nácvik a osvojení písmenka doporučuji pořad UčíTelka ze dne 9. 4. 2020. Pro čtení a rozpoznávání písmen b d doporučuji pořad UčíTelka ze dne 16. 4. 2020.(Odkaz uveden níže pod textem s úkoly). Str. 63 – čtení článku po částech (zpětnou vazbou zjistit, co dítě četlo a o čem četlo). Pozor! při čtení slov ve sloupečku na slova typu: banán; čteme ba-nán, nikoliv ba-ná-n. nebo bláto; čteme blá-to, nikoliv b-lá- to. Básnička z minulého týdne trvá. Kdo ještě neposlal nahrávku, prosím pošlete. Těm, kteří již úkol splnili, moc děkuji a mají velkou pochvalu a vééélikou 1.


Psaní:

písanka str. 25, 26 – dbát na správný nácvik a psaní písmen h H. Postupovat podle vzoru. Na 4. Díl - str. 1 – nácvik a psaní písmenka S. Přepis tiskacího písma do psacího. Str. 2 – opis a přepis vět. Nejdříve přečíst, zjistit jestli dítě ví, o čem četlo, a potom psát. Jde o to, aby vědělo, o čem píše, a nejenom že něco píše. Str. 3 – nácvik a psaní písmenka Š. Postup jak u psaní písmenka S. Dbát na správný směr nácviku psaní (je znázorněn šipkami). Str. 4 – Přepis textu z tiskací formy do psací. Opět nejdříve text přečíst, říct si, co jsme se dozvěděli (např. kdo se jak jmenoval…, a pak teprve psát. Než začnete psát, prosím, nejdříve uvolnit ruku. Buď psaním ve vzduchu nebo na větší papír/dítě u toho může i stát.


Matematika:

učebnice /velká/3. díl – str. 14. cv. 1, 2, 4, 5. Sčítání do 20. Prohloubení učiva ze strany 13. K názoru použijte mističkové počítadlo. Cvičení 5 je k opakování sčítání a odčítání do 10. Str. 15 – cv. 1: počítáme s penězi. Zopakovat si hodnotu kovových mincí (1Kč, 2 Kč, 5Kč, 10 Kč, 20 Kč). Ostatní cvičení jsou na opakování a prohlubování matematických dovedností. Str. 16 – Znázorňujeme a odčítáme do 20. K znázornění použijeme opět mističkové počítadlo. Str. 17 – 1, 3, 4. Prohloubení sčítání a odčítání do 20. Opakování sčítání a odčítání do 10. Slovní úlohu z cv. 2 vyberte jednu. *Slovní úlohy si děti nejdřív přečtou, řeknou vám, o čem četly a potom je budou řešit. Musí vědět, s jakými údaji budou pracovat a jak je řešit /počítat/. U slovních úloh stačí napsat příklad a odpověď. Procvičovací sešit/malý/: str. 6, cv. C, D. Str.7, cv. C, D. Str. 8, cv. A, B.


Prvouka:

učebnice str. 52. Povídáme si o tom, co můžeme dělat venku. Hry, zábava, výlety, pozorování přírody… Zkuste si venku zaskákat třeba „panáka,“ nebo švindlovou školku, házet si míčem. Nebo se prostě jenom projít a pozorovat jarní přírodu. Str. 53 – Opakování poznatků o jaru. Zkuste si o tom s dětmi popovídat, cvičení projít a pak je nechte tuto stránku samostatně vypracovat.

V rámci výtvarné a pracovní výchovy je možné vybarvování, kreslení, stříhání, sestavování a lepení jednotlivých částí. Tyto činnosti by mohly pomoci k odreagování a zabavení dětí. Obrázky a výrobky si uschovejte a při návratu do školy je přineste. Uděláme si z nich ve třídě výstavku.


A každý den by neměla chybět ani nějaká ta pohybová aktivita
, aby nám neztuhlo tělíčko. Vycházky, kde nyní můžete pozorovat probouzející se jarní přírodu. Kratší, ale častější cvičení doma /na protažení, posílení, nebo jen tak pro radost/.


A zazpívat
si můžete kdykoliv chcete, s kým chcete a co chcete.


Internetové odkazy:

 

*https://edu.ceskatelevize.cz/predmety

*https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtg4UGWr0IGmSLDDFgsye3XBLsJ6uunE7ZmrxusySbuhXzA/viewform - dotazník pro rodiče

*http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/616-telesna-vychova-online.html návody a návrhy pro pohybovou aktivitu - Tělesná výchova

* https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

*https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma

*http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

*https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/

* (www.specskoly.cz)- webové stránky naší školy

 

Odkazy na procvičování a osvojování pojmů, upevňování slovní zásoby v oblasti Hrátky s angličtinou.

*https://www.jazyky-online.info/deti/https:// AJ pro děti

*www.youtube.com/watch?v=mdH0s4bzMSU - barvy

*https://www.youtube.com/watch?v=yNRJ1pNDo_Y  - čísla

 

Nové odkazy na výuku Hrátky s angličtinou:

*https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0#true-procvičování slovní zásoby

*https://www.google.com/search?q=baby+english&rlz=1C1ASUT_enCZ455CZ455&oq=baby+engli&aqs=chrome.1.69i57j0l7.31209j0j4&sourceid= angličtina pro nejmenší  - BABY ENGLISCH –Angličtina pro děti 1/104

 

Děkuji za spolupráci. Pirstitzová

Rozpis úkolů pro 1. ročník na týden od 4. května do 7. května

 

Úkoly pro prvňáčky.


Vážení rodiče, posílám Vám další úkoly pro vaše děti - prvňáčky. Vím, že doba je nelehká, ale s vaší pomocí, a společně, to určitě zvládneme. Toto zadání úkolů spolu probíráme jak telefonicky, tak e-mailem. Rovněž i internetové odkazy jsou v přílohách vašich e- mailů. Sledujte též i naše webové stránky. Moc děkuji za spolupráci a vaší snahu při společném vzdělávání vašich dětí a našich žáků. Pozdravujte, prosím, dětičky. Už se na ně moc těším. Pokud byste něčemu nerozuměli, prosím, obraťte se na mě a problém spolu vyřešíme/telefon, e-mail, WhatsApp.

V tomto týdnu 4. 5. – 8. 5. 2020 se opět setkáme v online programu Zoom ve středu v 9.00 hod. Prosím, aby si na toto setkání děti připravily Slabikář a 3. díl matematiky/velký/. Díky. D. Pirstitzová


Český jazyk:

Str. 64 –pozorně přečíst tabulku se slovy. Dbát na správnost čtení u slov typu: host - Nečteme ho-s-t,ale dohromady host. Jedle – nečteme je-d-le, ale jed-le a stejně čteme i další slova. V textu „Kdo byl na louce?“ si děti mají uvědomit, o kom se tam vypráví a všimnout si slova na začátku věty/jestli to byl ten, byla ta, bylo to nebo byli ti/všichni/. V dalším textu zeleně označeném, pracují dle pokynu pod textem. Str. 65 – čtení o balíku. Přečíst a zpětnou vazbou /kladením vhodných otázek/ se dozvědět o čem děti četly. Říct si, co se na takový balík musí napsat, aby byl doručen tam, kam chceme/adresa/. V modrém cvičení čteme a tvoříme zdrobněliny. V červeném a zeleném cvičení si zopakujeme, co víme o zvířátkách. Kde žijí, čím se živí, jak dělají /jejich dorozumívací zvuky/. https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky 8. díl. Nezapomeňte! na básničku ze str. 58.


Psaní:

písanka str. 7 – nácvik a psaní c, str. 8 – nácvik a psaní C, str. – 10 psaní Č a psaní slov s těmito písmeny. Opět dbát na správný nácvik a směr psaní. Naznačeno šipkami. Vždy před psaním slov, slovo nejdříve přečíst a pak psát. Než začnete psát, prosím, nejdříve uvolnit ruku. Buď psaním ve vzduchu nebo na větší papír/dítě u toho může i stát.


Matematika:

učebnice /velká/3. díl – str. 18, 19, 20. Na těchto stránkách jde o zopakování sčítání a odčítání v oboru do 10 a upevnění sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Jako názor k počítání opět využijte mističkové počítadlo. *Slovní úlohu na str. 18 si děti nejdřív přečtou, řeknou vám, o čem četly a potom ji budou řešit. Musí vědět, s jakými údaji budou pracovat a jak řešit /počítat/. Opět stačí napsat příklad a odpověď. Procvičovací sešit/malý/: str 7, cv. A, str. 9, celá.


Prvouka:

učebnice str. 54 – povídání o roku. Znát roční období a říct si, čím se které období vyznačuje. Postupovat podle pokynů dole na stránce a splnit úkoly a, b, c, d. Str. 55 – naučit se měsíce v roce a jak jdou za sebou. Obrázky v záložce vystřihnout a nelepit k příslušnému měsíci. Opět se držet pokynů dole na stránce. Str. 57 – do cvičení s Ájou nakreslit nebo nalepit foto rodiny nebo z rodinné oslavy. Údaje ve cvičení s domečkem jsou dobrovolné.


V rámci výtvarné a pracovní výchovy je možné vybarvování, kreslení, stříhání, sestavování a lepení jednotlivých částí. Tyto činnosti by mohly pomoci k odreagování a zabavení dětí. Obrázky a výrobky si uschovejte a při návratu do školy je přineste. Uděláme si z nich ve třídě výstavku.


A každý den by neměla chybět ani nějaká ta pohybová aktivita, aby nám neztuhlo tělíčko. Vycházky, kde nyní můžete pozorovat probouzející se jarní přírodu. Kratší, ale častější cvičení doma /na protažení, posílení, nebo jen tak pro radost/.


A zazpívat si můžete kdykoliv chcete, s kým chcete a co chcete.

 

Internetové odkazy:

 

*https://edu.ceskatelevize.cz/predmety

*https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtg4UGWr0IGmSLDDFgsye3XBLsJ6uunE7ZmrxusySbuhXzA/viewform - dotazník pro rodiče

*http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/616-telesna-vychova-online.html návody a návrhy pro pohybovou aktivitu - Tělesná výchova

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

*https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma

*http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

*https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/

* (www.specskoly.cz)- webové stránky naší školy

 

Odkazy na procvičování a osvojování pojmů, upevňování slovní zásoby v oblasti Hrátky s angličtinou.

*https://www.jazyky-online.info/deti/https:// AJ pro děti

*www.youtube.com/watch?v=mdH0s4bzMSU - barvy

*https://www.youtube.com/watch?v=yNRJ1pNDo_Y  - čísla

*https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0#true-procvičování slovní zásoby
*https://www.google.com/search?q=baby+english&rlz=1C1ASUT_enCZ455CZ455&oq=baby+engli&aqs=chrome.1.69i57j0l7.31209j0j4&sourceid= angličtina pro nejmenší - BABY ENGLISCH –Angličtina pro děti 1/104

 

Nové odkazy: AJ

*https://www.umimeanglicky.cz/pexeso AJ
*https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-colors-1-uroven?source=explicitExerciseAj
*https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-barvyAJ


Děkuji za spolupráci. Pirstitzová

 

Rozpis úkolů pro 1. ročník na týden od 11. května do 15. května

 

Úkoly pro prvňáčky.

Vážení rodiče, posílám Vám další úkoly pro vaše děti - prvňáčky. Vím, že doba je nelehká, ale s vaší pomocí, a společně, to určitě zvládneme. Toto zadání úkolů spolu probíráme jak telefonicky, tak e-mailem. Rovněž i internetové odkazy jsou v přílohách vašich e- mailů. Sledujte též i naše webové stránky. Moc děkuji za spolupráci a vaší snahu při společném vzdělávání vašich dětí a našich žáků. Pozdravujte, prosím, dětičky. Už se na ně moc těším. Pokud byste něčemu nerozuměli, prosím, obraťte se na mě a problém spolu vyřešíme/telefon, e-mail, WhatsApp. V tomto týdnu 11. 5. - 15. 5. 2020 se opět setkáme na výuce v online programu Zoom ve čtvrtek v 10.00 hod. Prosím, aby si na toto setkání děti připravily Slabikář a 3. díl matematiky/velký/. Díky. D. Pirstitzová


Český jazyk:

Str. 66 – seznámíme se a vyvodíme písmenko Ž ž. Postupujeme stejně jako u předešlých písmen s háčkem. Písmenku Z z dáme háček ˇ a čteme Ž ž. V textu pod obrázkem pak děti vyznačí všechna písmenka Ž ž. Str. 67 – přečíst sloupek se slovy. Opět dbáme na čtení slov typu: žák – čteme dohromady žák a ne žá-k ; louže – čteme lou-že a ne lo-u-že; žalud – čteme ža-lud a ne ža-lu-d. Přečíst básničku o žábě. Vyznačit všechna písmenka Ž ž. Povědět si o žábě – kde žije, čím se živí a jak vypadá, než je z ní stane dospělá žába (vajíčka, pulec, žabka s ocasem, žába). Možnost najít na internetu https://eschovka.cz/product/?pid=1310. První část básničky se naučit zpaměti a opět zaslat přes WhatsApp. Str. 68 – cvičení „Co je to?“ Dopsat do textu správná slova. Str. 69 – cvičení pod červenými kytičkami. Určujeme a spojíme, co je živé a co neživé.


Psaní:

písanka str. 9 – nácvik E. Opět dbát na správné psaní. Postup podle šipek. Str. 11- opis a přepis textu. Nejdříve větu přečíst a pak psát. Str. 12 – přepis textu z tiskacího do psacího tvaru (první část). Ať je to slovo nebo věta, vždy před psaním nejdříve přečíst. Než začnete psát, prosím, nejdříve uvolnit ruku. Buď psaním ve vzduchu nebo na větší papír/dítě u toho může i stát/.


Matematika:

učebnice /velká/3. díl – str. 21, 22. Na těchto stránkách jde opět o opakování sčítání a odčítání v oboru do 10 a upevnění sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Jako názor k počítání opět využijte mističkové počítadlo nebo jakživ menší předměty/korálky, fazole…/. Slovní úlohu na str. 22 si děti nejdřív přečtou, řeknou vám, o čem četly a potom ji budou řešit. Musí vědět, s jakými údaji budou pracovat a jak řešit /počítat/. Procvičovací sešit/malý/: str. 10 celá, str. 11/ cv. A. Stále platí počítání zpaměti do deseti/upevňování a nabývání jistoty/.


Prvouka:

Opakovat si roční období a měsíce v roce. Učebnice str. 58 – znát názvy dnů v týdnu a jak jdou za sebou. Vědět, který den je dnes, který byl včera, který bude zítra. Opakovat každý den. Str. 59 – poznáváme hodiny. Říct si, co ukazuje malá/hodinu/ a co velká ručička/část hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá/. Je k tomu i říkadlo:„Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá, pověz mi ručičko, kolik to dělá?“ Dále postupovat dle pokynů dole na stránce v růžovém pruhu.V rámci výtvarné a pracovní výchovy je možné vybarvování, kreslení, stříhání, sestavování a lepení jednotlivých částí. Tyto činnosti by mohly pomoci k odreagování a zabavení dětí. Obrázky a výrobky si uschovejte a při návratu do školy je přineste. Uděláme si z nich ve třídě výstavku.


A každý den by neměla chybět ani nějaká ta pohybová aktivita, aby nám neztuhlo tělíčko. Vycházky, kde nyní můžete pozorovat probouzející se jarní přírodu. Kratší, ale častější cvičení doma /na protažení, posílení, nebo jen tak pro radost/.


A zazpívat si můžete kdykoliv chcete, s kým chcete a co chcete.

 

Internetové odkazy:

 

*https://edu.ceskatelevize.cz/predmety

*https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtg4UGWr0IGmSLDDFgsye3XBLsJ6uunE7ZmrxusySbuhXzA/viewform - dotazník pro rodiče

*http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/616-telesna-vychova-online.html návody a návrhy pro pohybovou aktivitu - Tělesná výchova

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

*https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma

*http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

*https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/

* (www.specskoly.cz)- webové stránky naší školy


Nový odkaz:

https://www.umimematiku.cz/ - zábavná forma procvičování

 

Odkazy na procvičování a osvojování pojmů, upevňování slovní zásoby v oblasti Hrátky s angličtinou.

*https://www.jazyky-online.info/deti/https:// AJ pro děti

*www.youtube.com/watch?v=mdH0s4bzMSU - barvy

*https://www.youtube.com/watch?v=yNRJ1pNDo_Y  - čísla

*https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0#true-procvičování slovní zásoby
*https://www.google.com/search?q=baby+english&rlz=1C1ASUT_enCZ455CZ455&oq=baby+engli&aqs=chrome.1.69i57j0l7.31209j0j4&sourceid= angličtina pro nejmenší - BABY ENGLISCH –Angličtina pro děti 1/104

 

Odkazy: AJ

*https://www.umimeanglicky.cz/pexeso AJ
*https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-colors-1-uroven?source=explicitExerciseAj
*https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-barvyAJ


Děkuji za spolupráci. PirstitzováRozpis úkolů pro 1. ročník na týden od 18. května do 22. května

 

Úkoly pro prvňáčky.

Vážení rodiče, posílám Vám další úkoly pro vaše děti - prvňáčky. Vím, že doba je nelehká, ale s vaší pomocí, a společně, to určitě zvládneme. Toto zadání úkolů spolu probíráme jak telefonicky, tak e-mailem. Rovněž i internetové odkazy jsou v přílohách vašich e- mailů. Sledujte též i naše webové stránky. Moc děkuji za spolupráci a vaší snahu při společném vzdělávání vašich dětí a našich žáků. Pozdravujte, prosím, dětičky. Už se na ně moc těším. Pokud byste něčemu nerozuměli, prosím, obraťte se na mě a problém spolu vyřešíme/telefon, e-mail, WhatsApp. V týdnu 18. 5. - 22. 5. 2020 se opět setkáme na online výuce v programu Zoom ve čtvrtek v 10.00 hod. Prosím, aby si na toto setkání děti připravily Slabikář a 3. díl matematiky/velký/. Díky. D. Pirstitzová


Český jazyk:


Str. 70 – vyvodíme a čteme písmenko Ř ř. Postup nácviku je stejný jako u všech písmen s háčkem/Š, Č , Ž/. Text a básničku na této stránce si přečíst a vyznačit písmenka Ř ř. Básničku se naučit zpaměti a zaslat videonahrávku na můj WhatsApp nebo přednést při online výuce ve čtvrtek. Str. 71 – pozorně a správně přečíst sloupeček slov a slova se shlukem souhlásek/růžová tabulka/. Zdatnější čtenáři mohou přečíst i text o moři. Str. 72 – čtení slov v tabulce. Z každého sloupečku přečíst prvních deset slov. Při čtení slov dodržovat správné čtení po slabikách např. obr – čteme o-br, nikoliv o-b-r; kamna – čteme kam-na nikoliv ka- m-na apod. Cvičení „Jak je to dobře?“ – přiřadit, co kdo dělá.


Psaní:


písanka str. 13, 14. Str. 15 – opsat jednu větu psací a přepsat jednu větu tiskací do psacího tvaru písmen. Ať je to slovo nebo věta, vždy před psaním nejdříve přečíst. Než začnete psát, prosím, nejdříve uvolnit prsty a ruku. Buď psaním ve vzduchu nebo na větší papír/dítě u toho může i stát/.


Matematika:


učebnice /velká/3. díl – str. 23 – počítáme s penězi. Jdeme na nákup. Pro názor a představu dětí je možnost počítat se skutečnými penězi nebo vyrobit z papíru kolečka s hodnotami mincí. Při sčítání lze opět použít mističkové počítadlo. Str. 24. Při řešení slovních úloh použijte jako názor čtverečky, které jsou součástí úlohy. Procvičovací sešit/malý/: str. 11/ celá. Stále platí počítání zpaměti do deseti/upevňování a nabývání jistoty/.


Prvouka:


Opakovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční období. Učebnice str. 60 – druhy hodin, vyznačit v hodinách na obrázku kolik je hodin. Na procvičení a opakování může posloužit hra – cvičení označené kašpárkem. Str. 61. Po zopakování osvojených znalostí by tuto stránku měli děti vypracovat samy. Je to opakování okruhu Orientace v čase. Opět můžete postupovat dle pokynů v růžovém pruhu dole na stránce.


V rámci výtvarné a pracovní výchovy je možné vybarvování, kreslení, stříhání, sestavování a lepení jednotlivých částí. Tyto činnosti by mohly pomoci k odreagování a zabavení dětí. Obrázky a výrobky si uschovejte a při návratu do školy je přineste. Uděláme si z nich ve třídě výstavku.


A každý den by neměla chybět ani nějaká ta pohybová aktivita, aby nám neztuhlo tělíčko. Vycházky, kde nyní můžete pozorovat probouzející se jarní přírodu. Kratší, ale častější cvičení doma /na protažení, posílení, nebo jen tak pro radost/.


A zazpívat si můžete kdykoliv chcete, s kým chcete a co chcete.


Internetové odkazy:

 

*https://edu.ceskatelevize.cz/predmety

*https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtg4UGWr0IGmSLDDFgsye3XBLsJ6uunE7ZmrxusySbuhXzA/viewform - dotazník pro rodiče

*http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/616-telesna-vychova-online.html návody a návrhy pro pohybovou aktivitu - Tělesná výchova

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

*https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma

*http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

*https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/

* (www.specskoly.cz)- webové stránky naší školy


Nový odkaz:

https://www.umimematiku.cz/ - zábavná forma procvičování

 

Odkazy na procvičování a osvojování pojmů, upevňování slovní zásoby v oblasti Hrátky s angličtinou.

*https://www.jazyky-online.info/deti/https:// AJ pro děti

*www.youtube.com/watch?v=mdH0s4bzMSU - barvy

*https://www.youtube.com/watch?v=yNRJ1pNDo_Y  - čísla

*https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0#true-procvičování slovní zásoby
*https://www.google.com/search?q=baby+english&rlz=1C1ASUT_enCZ455CZ455&oq=baby+engli&aqs=chrome.1.69i57j0l7.31209j0j4&sourceid= angličtina pro nejmenší - BABY ENGLISCH –Angličtina pro děti 1/104

 

Odkazy: AJ

*https://www.umimeanglicky.cz/pexeso AJ
*https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-colors-1-uroven?source=explicitExerciseAj
*https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-barvyAJ


Děkuji za spolupráci. Pirstitzová

Copyright © 2013. All Rights Reserved.