EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

POKOS – Příprava občanů k obraně státu

POKOS – Příprava občanů k obraně státu31. 10. 2018 se konalo první Barevné setkání letošního školního roku. Tématem byla příprava občanů k obraně státu – POKOS. Barvami dne červená, modrá a bílá. Žáci pracovali celkem na šesti stanovištích a seznamovali se zábavnou formou s tématy obrany našeho státu. Po úvodní části v interaktivní učebně, kde proběhlo hodnocení prospěchu a chování žáků, seznámení s tématem Barevného setkání a připomenutí 100. výročí založení samostatného Československého státu se žáci rozešli na stanoviště.

 

 

Témata stanovišť:
1. Vojenská činná služba. Služba vojáka z povolání. Vojenská služba vojáků z povolání. Vojenské hodnosti. Vojenský stejnokroj. Ženy v ozbrojených silách.
2. Historické okamžiky v dějinách státu. Bezpečnost jako předpoklad svobody a prosperity. Role státu při zajišťování obrany státu.
3. Vojenská kancelář prezidenta republiky. Hradní stráž. Státní symboly.
4. Výročí – 100 let od založení samostatného Československého státu.
5. Poslání a úkoly armády České republiky
6. Struktura armády České republiky.
Mgr. Zdeňka Marková

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.