O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Zahájení činnost žákovského parlamentu „KAPKY“
ve školním roce 2020/2021

Zahájení činnost žákovského parlamentu „KAPKY“ ve školním roce 2020/2021Rádi bychom navázali na činnost žákovského parlamentu v předchozích ročnících, která byla prezentována na tomto odkazu, a proto jen krátce zrekapitulujeme hlavní myšlenku parlamentu.
Ke konci září zahájili noví parlamenťáci svoji činnost. Nejprve se seznámili s náplní a obsahem školního parlamentu, schválili klubová pravidla a cíle, poté společně sestavili roční plán práce.

Na dalších říjnových schůzkách jsme si prohlubovali znalosti z historie nejen tvorbou vlastního erbu, ale i vytvořením vědomostní hry pro spolužáky „Jak znáš svoje Česko“. Hru pak parlamenťáci prezentovali ve svých třídách. Také jsme pomohli s přípravou pomůcek na Barevné setkání. Nenásilnou formou se zapojujeme do osvěty prostřednictvím nástěnky žákovského parlamentu, kde každý měsíc informujeme spolužáky o zajímavostech v daném měsíci. 

Do žákovského parlamentu KAPKY, bylo zvoleno v letošním školním roce 2020/2021 následujících šest členů:
Emil G., Kateřina L., Alexandr S., Martina K., Martin K., Miroslav K.

Co je školní žákovský parlament?

 • Je to prostor pro zapojení žáků do života školy.
 • Vytváří informační most mezi žáky a vedením školy nebo učiteli.
 • Napomáhá zlepšit prostředí a klima školy.
 • Organizuje školní akce a soutěže.
 • Přispívá k předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky.
 • Zveřejňuje názory a nápady žáků.
 • Posiluje zodpovědnost a sebedůvěru žáků.

Pravidla a chování na půdě žákovského parlamentu KAPKY.

 1. Omlouváme se, když nemůžeme přijít.
 2. Na schůzky se dostavujeme včas.
 3. Nepřekřikujeme se, vzájemně se posloucháme.
 4. Mluvíme slušně a jsme na sebe příjemní.
 5. Všichni mezi sebou spolupracujeme.
 6. Předáváme informace našim spolužákům.
 7. Jsme příkladem pro ostatní žáky.

Mgr. Ladislava Bauková

Copyright © 2013. All Rights Reserved.