EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Novinky SPC

Založení svépomocné podpůrné skupiny

Lidé pečující dlouhodobě o blízké osoby se často ocitají v sociální izolaci, nemají s kým sdílet své pocity, myšlenky, postrádají kontakty s lidmi, kteří jsou v podobné situaci. Z těchto důvodů vznikla počátkem tohoto školního roku při Speciálně pedagogickém centru v Mariánských Lázních svépomocná podpůrná skupina maminek, které poskytují náročnou a vyčerpávající péči svým zdravotně postiženým dětem. Podařilo se vytvořit bezpečný prostor pro komunikaci, sdílení radostí a starostí, vzájemné předávání informací a zkušeností, poskytování emocionální podpory, sociálně právního poradenství, krizové intervence. Schůzky se konají pravidelně jedenkrát měsíčně, jsou založeny na důvěře a otevřenosti.

Hana Šatrová, SPC Mariánské Lázně

Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!

Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!Stejně jako v minulém, tak i v tomto školním roce navštěvují klienti SPC Mariánské Lázně spolu se svými rodiči dětská představení v místním divadle. V listopadu je potěšila a pobavila Káťa a Škubánek, loutková pohádka podle známé večerníčkové předlohy o dvou nerozlučných kamarádech a jejich veselých příhodách. Předvánoční atmosféru navodila v prosinci pohádka Vánoce tří sněhuláků.

Za umožnění zvýhodněného vstupného děkujeme paní Havrdové, jednatelce divadla.

Hana Šatrová, SPC Mariánské Lázně

Číst dál: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!

Předvánoční setkání v SPC Mariánské Lázně

Předvánoční setkání v SPC Mariánské LázněV letošním roce jsme se rozhodli poprvé uspořádat předvánoční setkání s rodiči a jejich dětmi v prostorách SPC. Společně jsme prožili krásný adventní čas při kávě a čaji s provoněným výborným vánočním cukrovím, znění nejkrásnějších vánočních koled a vyrábění sněhuláků, stromečků a zimních krmítek, při němž jsme se všichni dobře bavili a na chvíli se zastavili v předvánočním shonu. 

Číst dál: Předvánoční setkání v SPC Mariánské Lázně

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči„Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ“, to je název projektu EU – Šablona 2, do kterého se zapojila speciální třída SŠ2 Základní školy Krušnohorská v Ostrově. První setkání se uskutečnilo dne 31.10.2017. Třídní učitelka Mgr. Iva Harzerová pozvala lektorku Mgr. Janu Lidickou, speciální pedagožku SPC Karlovy Vary. Přítomní byli informováni o moderních formách vyučování a možnostech využití arteterapie v domácím i školním prostředí.

Číst dál: Spolupráce s rodiči

Děti moderní doby

V téměř každé domácnosti dnes už nechybí TV, doba jde ve vývoji kupředu a my ze svých sedacích souprav v obýváku máme možnost sledovat na obrazovkách velkých rozměrů desítky různorodých televizních kanálů a pasivně prožívat příběhy a strasti seriálových hrdinů. Lidé jsou již tak naprogramováni, že televizní ovladač je první, co po příchodu z práce spouští. Televizí pak vybavujeme kuchyně, ložnice i dětské pokoje. Ať si každý může sledovat to své. Večery rodiny tráví sice pospolu, ale mnohdy právě sledováním televize, kdy je každý pohroužen do děje, který běží na obrazovce a ani si neuvědomuje, že je vlastně každý sám. Chybí zde vědomé vnímání druhého a společné sdílení zážitků skutečného bytí.  Televize často v domácnosti funguje jako kulisa, tvořící hluk na pozadí. Jsme společností, která se bojí ticha.
Dnešní doba je tak pokročilá, že máme možnost svým dětem dopřát televizní pořady již od předškolního věku, ba i v batolecím věku můžeme své dítko posadit před televizi a na chvíli ho „vypnout“ u rádoby vzdělávacího pořadu. Není to skvělé? Není.  Tyto mrtvé obrazy nikdy nenahradí a v edukační rovině se nevyrovnají se skutečnými prožitky, kterými může být procházka přírodou a mámino vyprávění o všem, co nás obklopuje, nevyrovnají se skutečnosti, kdy dítě může reálně všemi smysly vnímat reálné věci v prostoru. Řeč se nikdy na základě sledování vzdělávacího pořadu nerozvine v kvalitě, jakou má možnost se rozvinout při vyprávění táty a mámy, při společné četbě, či zpěvu. Sledování televize zabíjí dětskou představivost, fantazii a abstrakci. Další rovinou, která má v tomto ohledu nezastupitelné místo, je nenahraditelnost vědomého sdílení táty a mámy na cestě za poznáním a emoční uspokojení dítěte, že táta a máma jsou teď a tady s ním. Děti jsou zvyklé, že jsou neustále někým baveny. Když zrovna rodiče nemají čas, nevadí,  zabaví televize. Mám na svých dětech  experimentálně ověřeno, že děti se dobrovolně nudit nebudou. Jsme domácností bez TV a v případě, že se musím věnovat jiné činnosti, jsem fascinovaná dětskou činorodostí a vynalézavostí. Mnohdy stačí pár dřevěných kostek a za chvíli v dětském pokoji vyrůstá hrad pro rytíře, nebo domeček pro skřítky. Úžasná je společná, sourozenecká kooperace. Sourozenecké vztahy jsou utužovány.  Dětská fantazie nezná mezí, nechte děti, aby měly možnost své schopnosti aktivně rozvíjet.
 Odborná i laická společnost se podivuje nad  nárůstem dětí s opožděným vývojem řeči, či jinými potížemi vývoje řečové oblasti a dětí s hyperaktivitou a poruchami pozornosti.  Malé děti nasávají svět jako houby. Nasáváním okolního světa se postupně stávají samy sebou. Děti jsou nezastavitelné, pokud se jedná o učení se novým věcem. Televize je však dokáže zastavit spolehlivě. Vidět předškolní dítko, které ve své přirozenosti je stále v pohybu a objevuje svět, jak sedí nehnutě před obrazovkou a nechává se hypnotizovat rychlými střihy, explozí barev a překotnými dialogy je velmi znepokojující. Proč? Naše smysly jsou nastaveny tak, že při sledování televize dítě více sleduje, než poslouchá, sluchová oblast je tak na pozadí a to je důvodem, proč z televizních pořadů, děti nenasají tolik slovní zásoby, jako při aktivním naslouchání četby, či vyprávění, při kterém navíc dětská představivost nedopustí, aby se do dětské mysli vkradly obrazy, které danému věkovému období prozatím nenáleží.  Dle Jana Kršňáka, náměstka MŠMT mozek při sledování TV přijímá impulsy rychleji, než je dokáže zpracovávat. Jde jen o barvy a zvuky, jež vnímá mysl, ale které nikterak nesouvisejí s pohyby těla. Tělo je tu najednou jaksi navíc. Tak sedí, nic nedělá, a přesto se v mysli dítěte odehrává neskutečné dobrodružství. Dítě nemá ještě dostatečně rozvinuté vztahy mezi tělem a myslí. Spoje se teprve vytvářejí. Pokud se mysl stimuluje příliš, zatímco tělo vůbec, vzniká nerovnováha. Jedním z jejích důsledků je hyperaktivita. Tělo potřebuje dohnat rozpohybovanou mysl. Jiným výsledkem je nepozornost. Tělo neví, jak zkrotit rychle přiskakující nápady a tak jen pasivně, jakoby omráčeně, sedí a přepíná mezi programy. Nedostatek pohybu, obezita, neobratnost, pasivita, odevzdanost, slabost, nemoci…Tedy v místnosti, kde žije batole, by televize vůbec neměla být puštěna. Nevadí, když jednou týdně uklidíte dítě na hodinku před obrazovku, nestane se nic hrůzostrašného. Jen zažije percepční šok, z něhož se budou jeho mysl a tělo další hodinu vzpamatovávat. Pak už to zase bude vaše dítě. Nikoli však před spaním. Malým dětem televize narušuje spánek. Nahlas čtená, nebo dokonce vymyšlená pohádka je nejlepší edukativní program, který existuje. Nechť jsou dětem televizí jejich vlastní rodiče.

        PhDr. Iveta Marková
       Speciálně pedagogické centrum Cheb

Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem

Dne 19. října proběhl v Praze v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pod záštitou magistra Jaroslava Faltýna seminář:
Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem – projekt Ministerstva školství státu Pensylvánie PaTTAN Autism initiative.
V rámci semináře byl zároveň představen pilotní projekt MŠMT „Pokusné ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative.“

Co vlastně ABA je. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je část oboru, který se nazývá behaviorální analýza. Je založena na důkazech. Každé dítě je jedinečné a ABA umožňuje co nejvíce rozvinout potenciál každého z nich. Behaviorální analýza je věda o chování. Chování je analyzováno pomocí standardizovaných postupů. Součástí je také vytvoření velmi přesné definice chování, kterou se ABA pokouší ovlivnit. Cílem je lépe porozumět tomu, proč se nějaké chování projevuje právě tak, jak se projevuje, a také proč se určité chování vyskytuje pouze v určitých situacích.
Pilotní projekt PaTTAN, který zapojuje aplikovanou behaviorální analýzu do vzdělávání žáků s autismem, na semináři představili:
MICHAEL MIKLOS, M.S., BCBA – školní psycholog a certifikovaný behaviorální analytik. Stojí v čele projektu PaTTAN Autism Initiative Ministerstva školství státu Pensylvánie
AMIRIS DI PUGLIA, MD, BCBA – absolvovala lékařskou fakultu na Pontificate Catholic University, Santiago v Dominikánské republice, vystudovala speciální pedagogiku a aplikovanou behaviorální analýzu na Penn State University. Zastává pozici hlavní konzultantky, vede vzdělávání a výcvik dalších konzultantů, participujících škol a jejich personálu v rámci projektu PaTTAN Autism Initiative Ministerstva školství státu Pensylvánie.

Pilotní školou, která program ABA v České republice ověřuje je ZŠ Lyčkova (Smysluplná škola). Zde mají 4 žáky s PAS, kteří se vzdělávají podle projektu PaTTAN. Jsou žáky tzv. kmenových tříd, současně část vzdělávání probíhá v tzv. pilotní třídě, která je těmto účelům přizpůsobena (nástěnky s plány práce pro každého žáka, relaxační místnost …)

Informace ze semináře byly zajímavé a přínosné. Velkým překvapením a zpestřením programu bylo hudební vystoupení paní doktorky Amiris, která složila píseň pro své autistické děti a tuto píseň na závěr své prezentace zazpívala. Myslím, že mohu mluvit za všechny účastníky a říci, že to bylo velmi upřímné a dojemné.

 

       Mgr. Lenka Fialová Bauerová
        SPV Karlovy Vary

Libo léčit tancem, psem či Mozartem?

Pod touto otázkou se skrýval velmi zajímavý seminář, kterého jsme se zúčastnili dne 31. 8., zaměřený na základy aktivizace vjemové soustavy prostřednictvím muzikoterapie. 

Hudba otevírá téma, s nímž je možné pracovat. „Oslovuje nás hudba, která je nám blízká, která odpovídá tomu, co prožíváme. Ale zůstaneme-li orientováni na jednu věc, stagnujeme,“ slova PhDr. Mariany Stejskalové vedoucí lektorky vzdělávacího programu.
Různé rytmy a styly muziky nás provázely celým sezením. Prostřednictvím tónů a zvuků jsme si vyzkoušeli kompletování skupiny, aktivizaci vjemové sousty a relaxaci. Seznámili jsme se také s řadou nám doposud neznámých hudebních nástrojů. Nejvíce nás uchvátil „mořský buben“ při jehož zvuku jsme se v představách ocitli na mořské pláži. Součástí semináře byly také ukázky způsobů propojení muzikoterapie s biblioterapí, ergoterapií, arteterapií a taneční terapií.
Seminář byl pro nás velmi přínosný, těšíme se na využití nově nabytých poznatků v praxi.

„Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.“
Pythagoras

Mgr. Lenka Fialová Bauerová SPC K. Vary

Společně v divadle

V mariánskolázeňském speciálně pedagogickém centru přibývá dětí, které navštěvují se svými rodiči dětská divadelní představení v Mariánských Lázních.
V neděli 26. února 2017 se sešla partička těchto dětí společně se svými maminkami v divadle, v němž Divadlo Matěje Kopeckého Praha uvedlo Malostranskou zimní pohádku. Představení plné písniček všechny zaujalo, pobavilo a poučilo.
Druhou březnovou neděli uvedli v divadle herci Divadla rozmanitostí Most pohádku O dvanácti měsíčkách, děti z SPC zde opět nechyběly.
Zájem dětí a jejich rodičů nás velmi těší, neboť pohádky jsou jednoduchou, přitom však nenahraditelnou pomůckou při výchově, umožňují dětem vyvíjet se, pomáhají s pochopením mnohdy i složitých témat, mají hřejivý a uklidňující dopad na psychiku dětí i rodičů.

Za SPC Mar. Lázně: Hana Šatrová

Klienti SPC Mariánské Lázně na návštěvě divadelního představení

V rámci spolupráce Speciálně pedagogického centra v Mariánských Lázních a vedení Městského divadla v Mariánských Lázních mají klienti SPC možnost navštěvovat se svými rodiči dětská představení za zvýhodněnou cenu.
V neděli 11. 12. 2016 někteří naši klienti zhlédli se svými maminkami divadelní představení Pohádky na Vánoce aneb Půjdem spolu do Betléma, které navodilo příjemnou předvánoční atmosféru. Všichni si pohádku užili a nakonec si společně s herci Divadla Pohádka Praha zazpívali krásné české koledy.
Za SPC Mar. Lázně: Hana Šatrová

Kurz pro budoucí prvňáčky

Speciálně pedagogické centrum (SPC), jehož činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary,

příspěvková organizace, Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, pořádá pro děti před nástupem do

základní školy Kurz pro budoucí prvňáčky. Pro bližší informace klikněte sem.

Úvaha o změnách ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje zásadní změnu ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen „LMP“) od  1. září 2016. Usiluje o inkluzi, později přejmenovanou na „společné vzdělávání“.

V současné době se tito žáci vzdělávají většinou v základních školách praktických podle  vzdělávacího programu pro žáky s LMP, nebo jsou individuálně integrovaní v běžných školách. Mají upravené učivo tak, aby ho vzhledem ke svému postižení zvládli. Jsou vzděláváni většinou ve třídách se sníženým počtem žáků speciálními pedagogy, kteří jim speciálními vzdělávacími metodami pomáhají učivo pochopit, zvládnout, naučit se a připravit se tak na budoucí povolání v některém z učebních oborů.

Číst dál: Úvaha o změnách ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Velké poděkování

Před časem oslovil Speciálně pedagogické centrum v Sokolově bývalý pan ředitel MDK  Sokolov (nynější starosta města) pan Bc. Jan Picka a nabídl našim klientům vstupenky na kulturní pořady. Jednalo se o divadelní představení pro dětské diváky.

Tato nabídka se klientům i jejich doprovodu zalíbila a divadlo tak začaly navštěvovat i děti s různými typy postižení.

Za tuto  vstřícnost bych chtěla jménem svým i jménem našich spokojených klientů poděkovat jak bývalému , tak i současnému  panu řediteli Mgr. Ladislavu Sedláčkovi, který na tuto spolupráci navázal.

Je vidět, že stále jsou mezi námi lidé, kterým není osud lidí s postižením lhostejný.

Ještě jednou velké díky.

Za SPC Sokolov Mgr. Dvořáková

Jarní velikonoční setkání klientů SPC Sokolov

Jarní velikonoční setkání klientů SPC SokolovVe čtvrtek 26. 3. 2015 se v odpoledních hodinách v prostorách SPC Sokolov sešli klienti s rodiči, aby si společně popovídali a přivítali  svátky jara (viz. fota). Při kávě a malém pohoštění seznámila maminka Simonky Lillové ostatní přítomné s projektem „Vojtova metodika II. generace – šance pro ohrožené děti“. Dále si rodiče předávali zkušenosti nejen z oblasti zdravotní či sociální, ale také jakou velikonoční výzdobu připravují na jarní svátky. Byla to určitě inspirace pro všechny zúčastněné.

Číst dál: Jarní velikonoční setkání klientů SPC Sokolov

Informace o projektu

 

Vážení rodiče,

 

dostala se k nám zajímavá informace o projektu s názvem „ Vojtova metodika II. generace – šance pro ohrožené děti.“ Tento projekt je financován Norskými fondy a do projektu jsou hledány děti s perinatálním ohrožením mající primárně problémy v oblasti pohybového aparátu ve věku od tří do sedmnácti let. U dětí budou v průběhu jednoho roku opakovaně sledovány parametry z hlediska rehabilitace, neurologie, dětské psychologie a logopedie.

 

Projekt proběhne v časové linii duben 2015 až září 2016.

 

Informace a přihlášení se do projektu na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                tel. 775 049 362

 

Financováno z grantu Norských Fondů CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví.

 

Klienti SPC Sokolov navštěvují divadlo

Speciálně pedagogické centrum v Sokolově před časem navázalo spolupráci s vedením Městského domu kultury v Sokolově a díky tomu mohou naši klienti zdarma navštěvovat spolu se svými rodiči dětská divadelní představení. 10. 2. 2015 uvedlo Městské divadlo Sokolov představení s názvem “Pohádky na dobrý den” v podání Divadla Pohádka Praha. Jednalo se o pohádkovou skládanku o zvířátkách a mlsání. 

 

Všichni se dobře bavili a těší se na další…

Nabídka pracovních míst

Speciálně pedagogické centrum přijme sociální pracovnici a psychologa na celý úvazek pro
SPC Aš a SPC Cheb od 1. 1. 2015.                                                                                                   
Uchazeči o volná pracovní místa pošlou strukturovaný životopis na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .       

Předvánoční setkání v SPC Sokolov

 

Předvánoční setkání v SPC SokolovJako každý rok, tak i letos jsme se sešli s našimi klienty a jejich rodiči v prostorách SPC, abychom společně prožili krásné adventní chvíle při znění koled a dalších vánočních písní. Rozsvítili jsme svíčky na adventním věnci, ochutnali vánoční cukroví a vzájemně si popovídali. Setkání provázela jako vždy skvělá nálada (viz. fotografie).

Číst dál: Předvánoční setkání v SPC Sokolov 2014

Podzimní výlet klientů SPC

Podzimní výlet klientů SPCPoslední říjnový den jsme využili spolu s našimi klienty a jejich maminkami k výletu za zvířátky do Ekocentra v Ostrově nad Ohří (viz. fota). S milým průvodcem jsme shlédli domácí i exotická zvířata. Po prohlídce jsme navštívili ostrovskou cukrárnu a pořádně si zamlsali. Všichni účastníci výletu byli velmi spokojeni  a těší se na další. 

 

Za SPC Mgr. Dvořáková

Číst dál: Podzimní výlet klientů SPC

Předvánoční posezení

Předvánoční posezeníV úterý 26.11.2013 v odpoledních hodinách  jsme se v rámci pravidelného  setkávání s našimi klienty a jejich rodiči sešli ke společnému posezení v sokolovské cukrárně. Zamlsali jsme si, pobavili se a zpříjemnili si tak předvánoční čas.


Za SPC Sokolov E. Dvořáková

Číst dál: Předvánoční posezení

Nové internetové stránky

Vítáme vás na nových internetových stránkách. Od dnešního dne budou aktualizované pouze tyto stránky a původní, na adrese http://specskoly.cz/spc/, budou postupně zrušeny.

webmaster

Copyright © 2013. All Rights Reserved.