Červen 2017

Červen 2017Slavnostní ukončení kurzu: „Svět kolem nás a orientace v něm“ projektu „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“ se konalo v sobotu dne 17. 6. 2017 v prostorách multifunkční učebny ZŠ a SŠ Karlovy Vary p.o., odloučená škola Svahová 26.


Rodiče s dětmi, lektorky AC: Mgr. L. Kroupová a Mgr. Z. Marková, ředitelka ZŠ a SŠ, K. Vary, p. o.: Mgr. Martina Kheilová a pozvaní hosté prožili příjemné posezení s kulturním programem, který si připravili žáci školy spolu s lektorkami projektu. Marek Csapai vystoupil s veselými verši Jiřího Žáčka, Martin Malčánek vystoupil s verši Sloky lásky a Pavel Zůbek přednesl Polednici z básnické sbírky K. J. Erbena. Poté oba spolu s Mgr. L. Kroupovou moderovali obrazový materiál celoroční práce Aktivačních center na interaktivní tabuli. Maminky připravily sladké i slané občerstvení.
Na závěr všichni obdrželi „Osvědčení za aktivní účast v AC za školní rok 2016/2017“ a sladkou zlatou medaili. Rodiče poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci AC, paní ředitelka poděkovala lektorkám projektu za úspěšně odvedenou práci. Poté si všichni zazpívali naši oblíbenou píseň „Není nutno, není nutno“ od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Vedoucí AC: Mgr. Libuše Kroupová a Mgr. Zdeňka Marková

Copyright © 2013. All Rights Reserved.