Bowling a slavnostní ukončení letošního kurzu AC

Slavnostní ukončení letošního kurzu: „Svět kolem nás a orientace v něm“ projektu „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“ se konalo v sobotu dne 15. 6. 2019 v bowlingovém centru v Karlových Varech Drahovicích.
Rodiče s dětmi, lektorky AC – Mgr. L. Kroupová a Mgr. Z. Marková, ředitelka ZŠ a SŠ, K. Vary, p. o. – Mgr. Martina Kheilová prožili příjemné odpoledne.

Na úvod si všichni pochutnali na výborném čokoládovém dortu, který pro nás přinesla maminka Romana Zahradníková. Poté si všichni připomněli akce, kterých se v tomto školním roce zúčastnili. Martin Malčánek s Mgr. L. Kroupovou moderovali obrazový materiál celoroční práce Aktivačních center. Všichni obdrželi „Osvědčení za aktivní účast v AC za školní rok 2018/2019“. Rodiče poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci AC, a paní ředitelka poděkovala lektorkám projektu za úspěšně odvedenou práci. Všichni se shodli na tom, že příští rok budeme pokračovat, a přáním bylo rozšířit okruh poznávání o hlavní město Prahu, kde by rádi navštívili ZOO.
Poté začalo sportovní klání. Na čtyřech stanovištích se bojovalo o výhry nejvyšší. O vysněné medaile. Síly jsme si doplňovali dobrotami, které pro nás maminky napekly. Kolik pizz bylo snědeno, kolik kofol, citronád a dalších nápojů vypito, abychom se umístili co nejlépe! Vytoužené, ale velmi dusné a teplé odpoledne se chýlilo ke konci. Nemohli jsme se dočkat, až budou spočítány výsledky. Medaile a sladké odměny byly rozdány a my, zmožení únavou, ale s dobrou náladou jsme se rozcházeli domů. Další, tentokráte již devátý ročník AC byl ukončen.
Vedoucí AC: Mgr. L. Kroupová a Mgr. Z. Marková

Copyright © 2013. All Rights Reserved.