O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Bowling a slavnostní ukončení letošního kurzu AC

Slavnostní ukončení letošního kurzu: „Svět kolem nás a orientace v něm“ projektu „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“ se konalo v sobotu dne 15. 6. 2019 v bowlingovém centru v Karlových Varech Drahovicích.
Rodiče s dětmi, lektorky AC – Mgr. L. Kroupová a Mgr. Z. Marková, ředitelka ZŠ a SŠ, K. Vary, p. o. – Mgr. Martina Kheilová prožili příjemné odpoledne.

Na úvod si všichni pochutnali na výborném čokoládovém dortu, který pro nás přinesla maminka Romana Zahradníková. Poté si všichni připomněli akce, kterých se v tomto školním roce zúčastnili. Martin Malčánek s Mgr. L. Kroupovou moderovali obrazový materiál celoroční práce Aktivačních center. Všichni obdrželi „Osvědčení za aktivní účast v AC za školní rok 2018/2019“. Rodiče poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci AC, a paní ředitelka poděkovala lektorkám projektu za úspěšně odvedenou práci. Všichni se shodli na tom, že příští rok budeme pokračovat, a přáním bylo rozšířit okruh poznávání o hlavní město Prahu, kde by rádi navštívili ZOO.
Poté začalo sportovní klání. Na čtyřech stanovištích se bojovalo o výhry nejvyšší. O vysněné medaile. Síly jsme si doplňovali dobrotami, které pro nás maminky napekly. Kolik pizz bylo snědeno, kolik kofol, citronád a dalších nápojů vypito, abychom se umístili co nejlépe! Vytoužené, ale velmi dusné a teplé odpoledne se chýlilo ke konci. Nemohli jsme se dočkat, až budou spočítány výsledky. Medaile a sladké odměny byly rozdány a my, zmožení únavou, ale s dobrou náladou jsme se rozcházeli domů. Další, tentokráte již devátý ročník AC byl ukončen.
Vedoucí AC: Mgr. L. Kroupová a Mgr. Z. Marková

Copyright © 2013. All Rights Reserved.