červen 2018

Slavnostní ukončení kurzu: „Svět kolem nás a orientace v něm“ projektu „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“ se konalo v sobotu dne 9. 6. 2018 v prostorách multifunkční učebny ZŠ a SŠ Karlovy Vary p.o., odloučená škola Svahová 26.

 

Rodiče s dětmi, lektorky AC: Mgr. L. Kroupová a Mgr. Z. Marková, ředitelka ZŠ a SŠ, K. Vary, p. o.: Mgr. M. Kheilová, rodiče a pozvaní hosté prožili příjemné posezení s kulturním programem, který si připravili žáci školy spolu s lektorkami projektu. Za doprovodu kytary si pod vedením Mgr. J. Pelce si zazpívali své oblíbené písničky. Poté Pavel Zůbek společně s Martinem Malčánkem, spolu s Mgr. L. Kroupovou, Mgr. Z. Markovou a Mgr. M. Kheilovou moderovali obrazový materiál celoroční práce Aktivačních center na interaktivní tabuli. Maminky připravily sladké i slané občerstvení.
Na závěr všichni obdrželi „Osvědčení za aktivní účast v AC za školní rok 2017/2018, foto mapující průběh AC a sladkou pozornost. Rodiče poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci AC, a paní ředitelka poděkovala lektorkám projektu za úspěšně odvedenou práci. Diskotékou a tancem na známé a oblíbené písně byl kurz AC 2017/2018 slavnostně zakončen.
Odměnou všem, kteří se ve školním roce 2017/2018 účastnili akcí AC, bude koncert Michla Davida v Karlových Varech v letním kině dne 22. 6. 2018.

Vedoucí AC: Mgr. Libuše Kroupová a Mgr. Zdeňka Marková

Copyright © 2013. All Rights Reserved.