Kino Drahomíra – Čertoviny

Kino Drahomíra – ČertovinyV sobotu 13. 1. 2018 jsme se vydali na filmové představení „Čertoviny“ do kina Drahomíra.
Čertoviny, klasická pohádka režiséra Zdeňka Trošky, nás pobavila příhodami nadpřirozených bytostí. Film byl natočen v Pekle Čertovina u Hlinska.
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se hemžili sem a tam, navzájem si překáželi, a klopýtali jeden přes druhého.

Toho zmatku využili dva mladí čerti Popelák a Uhelák, kteří naschvál ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše, rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo velmi zle. Lucifer se rozhodl, že oba čerty vytrestá tím, že musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Teprve poté jim bude odpuštěno. Jejich úkol se jim však od počátku nedařil. Místo, aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhali. V přestrojení za čeledíny se dostali na statek a zdálo se, že konečně budou mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chtěl svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře Kopyta. Hanička však milovala čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, bylo potřeba vzít na pomoc pekelné síly.

Tento film nás všechny příjemně pobavil. Z kina jsme odcházeli s pocitem příjemně prožitého sobotního odpoledne.
Vedoucí AC: Mgr. Libuše Kroupová a Mgr. Zdeňka Marková

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.