ZŠ spec. Mariánská

O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Základní škola speciální v Mariánské

 

V základní škole speciální vzděláváme klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a to v jeho pronajatých prostorách. Technické, prostorové a hygienické podmínky pro vzdělávání jsou na dobré úrovni. Třídy mají světlé, čisté a estetické prostory vybavené novým nábytkem a pomůckami. Na vzhledu tříd se podílejí ve velké míře žáci a pedagogičtí pracovníci. 

 

V této škole poskytujeme základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona. Máme zřízenou třídu pro žáky s mentálním postižením. Dále i skupinu žáků, kteří mají jiný způsob plnění povinné školní docházky a to podle § 40 a § 42 školského zákona. Ve škole pracují 2 učitelky a 1 asistent pedagoga.

 

Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem. Škola vzdělává žáky od 1. do 10. ročníku. 

 

Název vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální: „Nikdo není bez šance“, platný

od 1.9.2010. Tento školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro obor vzdělání základní škola speciální: 

Díl I - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením; 

Díl II - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

 

Cílem je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. O úspěšnosti zapojení žáků do společnosti nerozhoduje pouze úroveň jejich rozumových schopností a kvalita jejich vědomostí a dovedností, ale také jejich vztah k ostatním lidem, jejich schopnost komunikovat a navazovat osobní vztahy a v neposlední řadě i jejich osobní vlastnosti, povahové rysy a úroveň jejich chování. Aby žáci mohli zvládnout tyto, vzhledem k závažnosti svého postižení značně vysoké nároky, potřebují nejen speciálně pedagogickou péči svých učitelů, ale i pomoc psychologů a dalších odborníků, kteří působí ve speciálně pedagogických centrech.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.