O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Listopad v PSl(1.)

Listopad v PSl(1.)Na začátku měsíce listopadu se třída PSl(1.) zúčastnila Veletrhu pracovních příležitostí v hotelu Thermal, kde žáci získali nové poznatky týkající se možností s ohledem na jejich budoucí pracovní uplatnění. Navštívili několik interaktivních workshopů, zaměřených na poradenství v oblasti, jak správně vystupovat při pracovním pohovoru nebo jak by měl vypadat správně sepsaný životopis. Měli také možnost vyzkoušet si různé pracovní oděvy, doplňky a ochranné pracovní pomůcky.

Další akcí, které se náš kolektiv zúčastnil, byla praxe v terénu. Tato nová zkušenost žáky obohatila, jelikož mohli uplatnit již získané znalosti a praktické dovednosti z výuky odborného výcviku.
Celá třída se také zapojila do školní soutěže „Tvoříme z přírodnin“. Vydali jsme se do okolí školy nasbírat přírodniny, které jsme následně využili k vytvoření krásných svátečních tabulí s podzimní tématikou.
V rámci besed „Prevence zdraví“ si žáci vyzkoušeli nácvik první pomoci a seznámili se s riziky a prevencí užívání drog.
Celý kolektiv nadále pilně pracoval na rozšiřování svých teoretických vědomostí i praktických dovedností.

Za PSl(1.) zpracovala
Lenka Zemanová

Copyright © 2013. All Rights Reserved.