O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Vyhodnocení činnosti


ZPRÁVA EVVO

Koordinátor EVVO: Andrea Zmijová
Zpráva za období: I. pololetí školního roku 2021/2022

PLÁN EVVO

V Plánu pro jednotlivé třídy i Školním plánu EVVO bylo v letošním školním roce již počítáno s možností distanční výuky a byl zpracován s ohledem na měnící se epidemiologickou situaci. Mnoho připravených a naplánovaných akcí muselo být opět zrušeno, jiné byly přesunuty na jaro 2022 nebo na další školní rok a budou plněny v rámci nového plánu pro školní rok 2022/2023. I ve ztížené situaci a bez možnosti přímé spolupráce tříd se nám přesto podařilo některé aktivity uskutečnit a do nových se zapojit. Bude – li to možné a situace nám umožní, pokusíme se splnit některé další na jaře a v 2. pololetí školního roku.  

 

PLNĚNÍ PLÁNU EVVO

V době začátku opětovného podzimního šíření pandemie byli opět všechny děti i žáci školy důkladně poučeni o zásadách bezpečného chování v rámci ochrany před nákazou Covidem – 19
a pečlivé hygieně rukou. V rámci preventivních opatření byla znovu ve třídách promítána videa
o přesném postupu mytí rukou a zároveň jsme si pro připomenutí společně hned vše vyzkoušeli ještě i prakticky. V tom nám s plným nasazením stále pomáhají paní uklízečky, pan školník
i dohledová služba neustálým doplňováním dostatečného množství hygienických prostředků
a pečlivou dezinfekcí vnitřních prostor školy. Pátý ročník a šestá třída se pustily od září do výuky plavání, kterou jejich žáci v loňském roce nemohli absolvovat. Plavání má vždy velký úspěch a těší se na něj i malí neplavci. V teplých zářijových dnech se některé naše třídy opět zapojily do tradiční akce „Putování Velryby Varyby“, tentokrát už s poznáváním města a jeho okolí. Stejně jako v minulých letech probíhá i nadále úspěšný projekt „Ovoce do škol“. Díky němu naše děti i naši žáci poznávají a ochutnávají i netradiční a méně známé druhy ovoce. I návštěva ve Světě záchranářů v Karlových Varech nás potěšila, protože zopakovat si důležité zásady bezpečného chování v různých situacích by si měl občas každý z nás. Žáci čtvrtého ročníku tam pak trénovali dopravní značky, jezdili na kolech i koloběžkách a připravovali se na jarní zkoušky Průkazu cyklisty. Přírody se naštěstí pandemie netýká, takže nám dala možnost nasbírat spoustu podzimních plodů, hlavně kaštany a žaludy pro lesní zvěř. O zvířátka v nedaleké Minizoo se starala také třída VI. A, jejíž žáci měli možnost vyzkoušet si, jestli by takovou péči zvládli. Protože zvířata potřebují nejen lásku, ale také čisté útulné bydlení a dobrou stravu. Zcela novou letošní aktivitou je pro nás zapojení do projektu „Vzkaz v láhvi“. Ten probíhá na několika českých školách ve spolupráci s německými příhraničními školami již několikátým rokem, a to od mateřských přes základní až po Gymnázium a další střední školy. Naše škola se zapojila letos. V rámci projektu poznáváme řeku Ohři, která protéká jak naším, tak německým územím. Vše, co k projektu připravujeme, se týká řeky samotné, živočichů, jejího okolí, ale také například pověstí o Ohři. V říjnu a v listopadu proběhly první naplánované akce – návštěva koordinátorek projektu z ekofarmy Kozodoj a návštěva našich žáků na farmě. Žáci z vyšších ročníků kreslili návrhy a následně se svými pedagogy i vyráběli maskota projektu. Někteří z odpadového materiálu, jiní z modelovací rychleschnoucí hmoty. Dalším důležitým a velmi pěkným počinem bylo vytvoření česko – německého audioslovníku z fotografií žáků druhého stupně a následně výroba pexesa z daných fotografií. Svými aktivitami přispívají postupně všechny třídy a už se těšíme na jaro, až k řece samotné vyrazíme osobně a budeme moci provádět různá zkoumání a pokusy. Mladší žáci, děti z PTB i školní družina hojně využívají prostory školní zahrady i možnost vycházek do okolí školy, kde se učí poznávat přírodu v různých ročních obdobích.


SOUTĚŽE a SBĚR

Škola je stále zapojená do projektu Recyklohraní, třídíme odpad, sbíráme vysloužilé baterie a elektrospotřebiče. Daří se nám neplýtvat vodou a elektrickou energií, dbáme na efektivní a tím úsporné zacházení s papírem. V dalším období nás čeká akce Ukliďme Česko, kterou letos zažijeme poprvé a více se chceme také zapojit do dlouhodobé celoroční soutěže v rámci Recyklohraní.  

 

SHRNUTÍ

Aktivity pro letošní 1. pololetí byly plněny v rámci možností a vzhledem k aktuální pandemické situaci. Zimní období není tak příznivé pro akce venku, ale přesto se snažíme využívat i volný čas ke sportu a poznávání přírody. Děkuji vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy. Ti všichni se podílí na environmentální výchově v naší škole a velmi ji podporují. Spolupráce nás všech probíhala a pokračuje výborně. Všem zúčastněným tímto velice děkuji za sdílené nápady, fotografie a zkušenosti v uplynulé době a těším se, že společně zažijeme opět mnoho zajímavých aktivit. 

 

 Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO

31. 1. 2022

 

FOTODOKUMENTACE

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.