O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Vyhodnocení činnosti


ZPRÁVA EVVO

Koordinátor EVVO: Andrea Zmijová
Zpráva za období: II. pololetí školního roku 2021/2022

PLÁN EVVO

V Plánu pro jednotlivé třídy i Školním plánu EVVO bylo v letošním školním roce již počítáno s častější přítomností žáků ve škole ve 2. pololetí a byl zpracován s ohledem na měnící se epidemiologickou situaci. Připravené a naplánované akce na toto období se z velké části již uskutečnily, přímé spolupráce tříd se nám také podařilo zvládnout. Plán byl plněn dle možností tříd. 

 

PLNĚNÍ PLÁNU EVVO

V době začátku opětovného podzimního šíření pandemie byli opět všechny děti i žáci školy důkladně poučeni o zásadách bezpečného chování v rámci ochrany před nákazou Covidem – 19 a pečlivé hygieně rukou. V rámci preventivních opatření byla znovu ve třídách promítána videa o přesném postupu mytí rukou a zároveň jsme si pro připomenutí společně hned vše vyzkoušeli ještě i prakticky. V tom nám s plným nasazením stále pomáhaly paní uklízečky, pan školník i dohledová služba neustálým doplňováním dostatečného množství hygienických prostředků a pečlivou dezinfekcí vnitřních prostor školy. Třetí a čtvrtý ročník pokračovaly ve výuce plavání, která probíhala až do června. Všichni plavání zvládli a na další už se těšíme. V zimním únorovém měsíci nás ještě potrápila pandemie a nebylo možné uskutečnit některé plánované akce, ale v březnu už jsme si vše vynahradili. Po delší době nás navštívil pan Coubal, který se věnuje spolupráci škol a projektu Prales dětem a opět nás zaujal zajímavou besedou na téma Ledovce. Duben uvítali mladší žáci a děti z PTB divadlem Letadlo a v  květnu pak přišlo opravdu teplejší počasí. Toho již některé třídy využily k návštěvám Zooparku Chomutov, lázní Jáchymov a Kynžvart nebo Ekocentra v Ostrově. Začátkem měsíce proběhl v rámci úspěšné spolupráce na projektu Vzkaz v láhvi výjezd do Německého Hohenbergu, kde se uskutečnily ekoaktivity na břehu řeky řeky Ohře. Jedna z našich nejmohutnějších řek na německé straně i pramení a my jsme její pramen objevili skrytý v lese pahorkatiny Smrčiny. Německým partnerům na Hohenbergu jsme při loučení také předali drobné dárky, které vyrobili naši žáci. Nadále trvá spolupráce s nedalekou Minizoo, kam se chodíme učit pečovat o domácí mazlíčky i získat nové vědomosti. Tentokrát ji navštívila třída IV. A. Stejně jako v minulých letech probíhá i nadále úspěšný projekt „Ovoce do škol“. Díky němu naše děti i naši žáci poznávají a ochutnávají i netradiční a méně známé druhy ovoce. Mladší žáci, děti z PTB i školní družina hojně využívají prostory školní zahrady i možnost vycházek do okolí školy, kde se učí poznávat přírodu v různých ročních obdobích.  O naše pěkné školní prostředí se opět pečlivě staraly třídy starších žáků 2. stupně, které pravidelně dbají o odnášení roztříděného odpadu z odpadových nádob na chodbách školy do venkovních kontejnerů, stejně jako o rostliny na chodbách.

 

EXKURZE, VÝLETY a BESEDY

Tradiční akce „Chceme čisté město“ byla letos poprvé nahrazena sběrové akcí Ukliďme Česko.  Ta proběhla na konci března a podařilo se nám v jejím rámci sesbírat několik mnohakilogramových pytlů odpadků z okolí školy. Po několika letech se uskutečnil také výlet s prodlouženým pobytem v Nových Hamrech a Turistický kurz VII. tříd. Žáci poznávali přírodní bohatství naší vlasti, nové lokality a možnosti jejich využití k odpočinku a relaxaci, ale také ke sportování. Mladší žáci vyrazili se svými pedagogy do ZOO v Ústí nad Labem, kde je stále k vidění něco nového. Naši dospěláci ze ZAV ze třídy provozních služeb objevovali krásy Božího Daru, kam se vypravili na konci školního roku. Ani školní družina nezahálela. Věnovala se činnostem spojeným se svátky jara i různými zvyky, např. malování vajíček, pálení čarodějnic a sportovním soutěžím na zahradě školy u budovy v ZAV. Všechny třídy sbíraly poctivě suché pečivo a tím pomáhaly v péči o zvířata v Minizoo.

 

SOUTĚŽE a SBĚR

Škola je stále zapojená do projektu Recyklohraní, třídíme odpad, sbíráme vysloužilé baterie a elektrospotřebiče. Daří se nám neplýtvat vodou a elektrickou energií, dbáme na efektivní a tím úsporné zacházení s papírem.
V tomto období poprvé pro naši školu proběhla také akce Ukliďme Česko, kterou podporoval mimo jiné právě projekt Recyklohraní. Proběhla také naplánovaná fotografická soutěž pro rodiče, tentokrát na téma „Máme rádi zvířata“. Všichni zúčastnění opět mají své fotografie vystavené ve vestibulu školy a získali za ně pěkné odměny.

 

 

SHRNUTÍ

Aktivity pro letošní 2. pololetí byly plněny v rámci možností a stále ještě vzhledem k aktuální pandemické situaci. V tomto období bylo počasí i situace již více příznivé pro akce venku, proto jsme se snažili využívat výukové hodiny i volný čas ke sportu a poznávání přírody. Děkuji vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy. Společně stále pracujeme na rozvoji environmentální výchovy v naší škole a podporujeme ji. Spolupráce nás všech probíhala a pokračuje výborně. Všem zúčastněným tímto velice děkuji za sdílené nápady, fotografie a zkušenosti v uplynulé době. Věřím, že další školní rok přinese opět mnoho krásných chvil a společných zážitků.

 

 Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO

29. 6. 202231. 1. 2022

 

FOTODOKUMENTACE

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.