O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Vyhodnocení činnosti


ZPRÁVA EVVO

Koordinátor EVVO: Andrea Zmijová
Zpráva za období: I. pololetí školního roku 2020/2021


PLÁN EVVO

Pro nový školní rok 2020/2021 byl vypracován plán pro jednotlivé třídy i Školní plán EVVO. Bohužel, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci bylo mnoho připravených a naplánovaných akcí opět zrušeno, jiné byly přesunuty na jaro 2021 nebo na příští školní rok a budou plněny v rámci nového plánu pro školní rok 2021/2022. Přesto se nám i v průběhu pandemie podařilo alespoň částečně se aktivitám EVVO věnovat a bude – li to možné, pokusíme se splnit alespoň některé z nich na jaře a ve 2. pololetí školního roku.


EVVO V „DOBĚ COVIDOVÉ“

Na podzim se naše škola opět zapojila do tradiční akce o dotovanou dopravu a v jejím rámci se třídy 1. stupně přihlásily na exkurzi do Vojenských lesů, kde probíhá „Lesní pedagogika“. Výjezdy jednotlivých tříd však z důvodu situace okolo Covidu – 19 nemohly být až do odvolání uskutečněny. Bude – li možnost, pokusíme se dotovanou dopravu získat pro nový školní rok. Oblíbené akce „Putování Velryby Varyby“ se v prvním pololetí školního roku zúčastnily třídy IV. A a V. A. Třinácté putování proběhlo tentokrát kvůli zvýšeným hygienickým opatřením mimo centrum města na sv. Linhartu. Jeho okolí i krásná obora láká k poznávání a krásným procházkám. Žáci se seznamovali s živočichy žijícími v karlovarských lesích, poznávali taje okolní přírody a okolní lesy, získávali nové poznatky. Stejně jako v minulých letech probíhá i nadále projekt „Ovoce do škol“. Ohlasy žáků i rodičů byly a jsou stále velmi pozitivní. V době začátku podzimního šíření pandemie byli opět všechny děti i naši žáci školy důkladně poučeni o zásadách bezpečného chování v rámci ochrany před nákazou Covidem – 19 a pečlivé hygieně rukou. V rámci preventivních opatření byla znovu ve třídách promítána videa o přesném postupu mytí rukou a zároveň jsme si pro připomenutí společně hned vše vyzkoušeli ještě i prakticky. V tom nám s plným nasazením stále pomáhají paní uklízečky i pan školník neustálým doplňováním dostatečného množství hygienických prostředků. Třetí, čtvrtá a pátá třída se pustily od září do výuky plavání, která má vždy velký úspěch a těší se na ni i neplavci. Přestože trvala jen do října, žákům se v bazénu moc líbilo a tak všichni doufáme, že co jsme nestihli na podzim, doženeme příští školní rok. Také návštěva ve Světě záchranářů v Karlových Varech byla velmi zajímavý. Žáci čtvrtého ročníku tam trénovali dopravní značky, jezdili na kolech i koloběžkách a připravovali se na jarní zkoušky Průkazu cyklisty. Přírody se naštěstí pandemie netýká, takže nám dala možnost nasbírat spoustu podzimních plodů, hlavně kaštany a žaludy pro lesní zvěř. A naše děti i žáci se opravdu překonávali. Odměnou za jejich píli jsou nové lavičky u naší budovy školní družiny na ulici Závodu míru, které jsme za sběr získali. Vzhledem k zákazu Tělesné výchovy v tělocvičně jsme využili příjemných podzimních dní, a pokud nám počasí dovolí, chodíme i nyní do přírody také sportovat. Starší i mladší žáci zlepšují na čerstvém vzduchu svou kondici a zároveň posilují imunitu organizmu. K tomu patří i zdravý životní styl a zdravá výživa. Naši nejmladší žáčci z první třídy mysleli také na ptáčky, kteří mohou s příchodem chladného počasí trpět hlady a byli je u krmítka nakrmit a pozorovat. Ani po vládou nařízeném uzavření škol v listopadu 2020 naši pedagogové a žáci nezaháleli a v rámci EVVO se snažili alespoň některé aktivity podporovat z domova. Třídní učitelé pravidelně posílali rodičům odkazy na zajímavé webové stránky, které se týkaly nejen výukových témat, ale také například ochrany a hygieny v „Době Covidové“. Naše paní vychovatelky pak pobyt doma všem zpestřily možností zapojit se do zajímavých soutěží o pěkné ceny. Zároveň jsme se všichni snažili stále pravidelně cvičit. Po návratu do školy jsme znovu vyráželi na procházky, na zajímavá místa v okolí našich bydlišť a sdělovali jsme si tipy na pěkné výlety. Paní učitelka A. Hnátková pak v časopise vydávaném online vždy přidává nápad na smysluplné trávení volného času, například na turistický výlet nebo výšlap po okolí. Po Vánocích využíváme bohatou nadílku sněhu k venkovním hrám, sportování na sněhu. Všichni jsme se postupně naučili přizpůsobit se novým životním podmínkám, daleko více vnímáme sílu přírody a rádi se do ní vracíme. Odlišnosti od běžného života a nám známé reality jsou vidět daleko více než dřív. Díky nim jsme si uvědomili, jak důležité místo příroda v našich životech má.


SHRNUTÍ

Ani v 1. pololetí letošního školního roku nemohl být bohužel plán EVVO plněn tak, jako jindy. Závisí vždy na možnostech školy, žáků a vyučujících, ale ve velké míře také na spolupráci s mimoškolními subjekty, na nabídce organizací a Ekocenter zabývajících se environmentální výchovou. Jeho plnění se daří zpravidla bez problémů zvládnout. Ale loňský i letošní školní rok a především vracející se špatná situace ohledně Covidu - 19 nás značně omezila v možnostech využít naplno naše známé kontakty. Aktivity, na které jsme běžně zvyklí, jsme museli opět přeložit, oželet, ale zároveň byl znovu čas učit se nové věci, zpomalit tempo a uvědomit si, jak je pro nás prostředí kolem nás důležité a co nám dává. Naši žáci si po loňské zkušenosti i listopadovém učení se doma začali více vážit možnosti chodit do školy, mezi spolužáky, za svými pedagogy. V příštím období školního roku na všechny tyto zkušenosti navážeme, v plánu jsou ekohry pro jednotlivé třídy, nová fotosoutěž pro rodiče i výlety, které můžeme do přírody uskutečnit. Vedení školy a všichni pedagogové environmentální výchovu v naší škole velmi podporují a je s nimi výborná spolupráce. Všem zúčastněným tímto velice děkuji za sdílené nápady, fotografie a zkušenosti v době, která je náročná ve všech ohledech a věřím, že ve 2. pololetí prožijeme více zajímavých aktivit společně.

 Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO

28. 1. 2021

 

FOTODOKUMENTACE

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.