O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Vyhodnocení činnosti


ZPRÁVA EVVO

Koordinátor EVVO: Andrea Zmijová
Zpráva za období: II. pololetí školního roku 2020/2021

PLNĚNÍ PLÁNU EVVO

Pro školní rok 2020/2021 byl vypracován plán pro jednotlivé třídy i Školní plán EVVO. Vzhledem k probíhající pandemické situaci bylo mnoho připravených a naplánovaných akcí zrušeno, jiné byly opět přesunuty na školní rok 2021/2022 a budou plněny v rámci nového školního EVVO plánu. Přesto se nám v průběhu pandemie podařilo alespoň v závěru II. pololetí částečně se aktivitám EVVO věnovat.
V důsledku nařízené homogenity tříd bylo možné plnit se EVVO činnosti především v rámci jednotlivých tříd. Důsledně byla dodržována hygienická pravidla, všechny děti i naši žáci školy byli opětovně poučeni o zásadách bezpečného chování v rámci ochrany před nákazou Covidem – 19 a pečlivé hygieně rukou, v čemž nám s plným nasazením pomáhaly paní uklízečky i pan školník neustálým doplňováním dostatečného množství hygienických prostředků. Dbali jsme všichni také na častější větrání tříd a bezpečné oddálení lavic i dodržování rozestupů. Samozřejmostí je třídění odpadu, o které se starají nejstarší žáci II. stupně, šetření vodou a energiemi. Pokračoval i projekt „Ovoce do škol“, který je u nás stále více oblíbený. Na začátku II. pololetí třídní učitelé se svými žáky využívali v rámci Tělesné výchovy možnosti vycházek a pohybu venku. Po jarních prázdninách jsme přešli na distanční výuku, s kterou již máme zkušenosti. Vše se nám tedy dařilo zvládat lépe, rodiče byli pravidelně informováni o odkazech na zajímavé webové stránky, které se týkaly nejen výukových témat. Věnovali jsme se cvičení, hudbě, vycházkám venku v přírodě a motivovali se navzájem. Zvládli jsme oslavit doma i svátky jara Velikonoce a těšili se na setkání ve škole. Po návratu k prezenční výuce a částečném uvolnění bezpečnostních opatření jsme vyráželi na přírodovědné vycházky na zajímavá místa v okolí našich bydlišť a sdělovali jsme si tipy na pěkné výlety. Třída IV. A vyrazila pozorovat drobné i větší vodní živočichy k nedalekým rybníkům, třída S5 objevovala krásy školní zahrady, prvňáčci podpořili kreslením na kameny boj proti rakovině. Paní učitelka A. Hnátková pak ve školním časopise online vždy přidala nápad na smysluplné trávení volného času, například na cyklovýlet nebo výšlap k rozhledně. A s postupujícím jarem a rozvolňováním jsme měli možnost vyjet také na různé výlety. Například do chomutovského Zooparku nebo v rámci dotací od organizace MAP Sokolovsko s projektem Putování krajem živých vod na Kladskou. Děti z PTB a naši prvňáčci vyjeli do bečovské Botanické zahrady, třída V. A si vyšlápla na zajímavou stezku s plněním úkolů do Nejdku a společně se čtvrťáky cestovali vlakem do Kláštera v Teplé. Podařilo se nám dokončit druhou část Putování s velrybou Varybou a na podzim nás čeká putování nové.
Ani v nelehké době pandemie jsme tedy na environmentální vzdělávání nezapomínali. Jen bylo třeba si aktivity přizpůsobit, abychom se mohli těšit ze zajímavých zážitků.


SOUTĚŽE

V letošním školním roce po delší době opět proběhl školní kolo fotosoutěže, tentokrát na téma Hmyzáci mezi námi. Fotosoutěž byla vzhledem k aktuální situaci určená dětem, žákům i jejich rodičům. Fotografií se sešlo čtyřicet od dvaceti šesti fotografů a fotografek. Hlasování bylo tradičně anonymní a vybrat z nádherných a detailních fotografií ty nejhezčí bylo opravdu nesnadné. Na prvním a třetím místě se nám tak sešly fotografie dvě, místo druhé obsadil jeden snímek. Sladkou odměnu pak dostali všichni ostatní zúčastnění a společnou bonbónovou cenu si odnesla třída I. A, která fotografovala dohromady. Všechny snímky budou v září vystaveny na chodbách školy, kde si je budou moci prohlédnout žáci, rodiče a znovu zaměstnanci školy a později budou sešity do kroužkové vazby jako fotokniha.

 

SHRNUTÍ

Ani v letošním školním roce nemohl být bohužel plán EVVO plněn tak, jako v minulých letech. Vzhledem k tomu, že mnoho aktivit plánujeme společně mezi třídami a nebylo možné setkávání tříd, nemohli jsme některé naplánované činnosti uskutečnit. Předběžně byla opět domluvena spolupráce s Karlovarským krajem ohledně dotované dopravy, domluveny jsou podzimní besedy i návštěvy knihoven, zájem je o spolupráci s Hroznatovou akademií v Teplé, která pro naše žáky připravuje zajímavé aktivity. Nově bude probíhat spolupráce s Ekofarmou Kozodoj a s partnery z německých škol a ekocenter z příhraniční oblasti Bavorska. Naše děti i žáci mají již větší zkušenosti s distanční výukou, ale společné každodenní setkávání a učení se ve škole jim nic nenahradí. Mezi spolužáky a se svými pedagogy mohou zažívat mnoho zajímavých chvil a těšit se ze společně stráveného času i svých pokroků. V příštím období školního roku jsou naplánované Ekohry pro jednotlivé třídy, nová fotosoutěž pro rodiče i výlety, které můžeme do přírody uskutečnit.
Děkuji vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy. Ti všichni se podílí na environmentální výchově v naší škole a velmi ji podporují. Spolupráce nás všech probíhala a pokračuje výborně. Všem zúčastněným tímto velice děkuji za sdílené nápady, fotografie a zkušenosti v uplynulé náročné době a doufám, že zažijeme opět mnoho zajímavých aktivit společně.

 

 Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO

25. 6. 2021

 

FOTODOKUMENTACE

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.