EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách“

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Cíle environmentálního vzdělávání

(ŠPEV – školní plán environmentálního vzdělávání)

  • ŠPEV vede ke spolupráci s rodinou, s obcí a jinými subjekty
  • ŠPEV vede k využívání středisek, center ekologické výchovy a jejich zařízení k EV
  • ŠPEV vede ke vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy
  • ŠPEV vede k vytváření a uvědomování si vztahů člověka a prostředí ve kterém žijeme
  • ŠPEV se snaží zabezpečovat ekologický provoz školy a jeho náplní jsou další ekologické činnosti jako je šetření energií, vodou,  třídění odpadů, péče o zeleň, výzdoba školy – pěstování a péče o pokojové rostliny
  • ŠPEV vede ke snížení produkce směsného odpadu na škole
  • Spolupracovat s rodiči, zvýšit informovanost žáků a rodičů
  • Vést žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů EV 

Roční školní program EVVO

 

Plán činností k environmentálnímu programu pro školní rok 2018/2019

 

MĚSÍC

TÉMA

NÁVRHY ČINNOSTI

               TŘÍDA

Září

Měsíc vlaštovek

 

      - pokračujeme v projektu Recyklohraní

 

      - vycházka do přírody (Varyba,

            Ekofarma Valeč, Vojenské lesy a statky)     

             

      -     22.9. Den bez aut

 

      - fotografie do kalendáře přírody

        Projekt „Zahrada“

   

 

       - vyplňováni dotazníku

 

       - návštěva lesa – podzimní plody  - sběr

      

 

       - motivace k akcím připravovaným Magistrátem města

 

        - přírodní tématika

        - péče o rostliny, stromky a keře           

 

 

PTB - PrŠ

 

PTB – VIII. A

 

 

 

 

PTB

PTB, IV. A, V. A, PrŠ

 Říjen

Měsíc barevného listí

 

-          3.10. Světový den zvířat 

-          7.10.Světový den lidských sídel

-          16.10. Světový den výživy

      -     24.10. Den OSN

 

     - Kaštanobraní

 

     

    

     - fotografie do kalendáře přírody

     - Projekt „Zahrada“

 

 

       - návštěva Minizoo

       - vyhledání významu   

       - den zdravých svačin

       - význam OSN a AČR – 100 let vzniku republiky

    

     

      - sběr kaštanů, žaludů pro MINI ZOO Stará Role

        a Lázeňské lesy

     

   

      - péče o rostliny, stromky a keře 

 

 

dle možností

dle možností

všechny třídy

2. stupeň

 

 

všechny třídy

+ ŠD

 

I. A

dle možností

 

Listopad

Měsíc veselých dýní

 

-          16.11. Den bez cigaret

 

-          Recyklohraní

-          Soutěž o nejkrásnější strašidlo

 

-          využití dýní

-          Den pro „Jedno století“

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

      -     Projekt „Zahrada“

 

 

     - výzkum o kouření – anonymní anketa a její vyhodnocení

 

      

    - proběhne ve třídách (využití odpadů) – PV, VV

 

      - výroba dekorace, vydlabávání, zdobení

      - akce s OA Karlovy Vary

 

     

 

      - zazimování

 

 

VI. A – IX. A

 

 

1. stupeň

 

ŠD

1. stupeň

 

II. A

 

1. stupeň

Prosinec

Měsíc sněhových vloček

 

-          Vánoční úklid – učebny

 

-          Projekt „Zahrada“

 

-          29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

 

-    projekt „Česko zpívá koledy“

 

      -    výroba dárků

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

 

      - výzdoba tříd, úklid, příprava na Vánoční svátky

 

      - „Dárkování – stromeček pro zvířátka

  

-          příroda v zimě, pozorování živočichů v okolí školy

      

 

      - děti, žáci, zaměstnanci a rodiče

 

      - v rámci PV a VV

 

 

 

všechny třídy

 

všechny třídy

 

 

 

 

všechny třídy

 

dle možností

 

III. A

Leden

Měsíc Ledového království

 

      -    Recyklohraní 

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

      -    Ekohrátky  

          

       

      - projekt

     

      - Tématické ekohry v rámci tříd             

 

 

 

 

IV. A

 

všechny třídy

Únor

 Měsíc spících stromů

     

      -     Recyklohraní

 

      -     Nejkrásnější památka Karlovarska   

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

 

      - plnění úkolu z projektu

     

      - hlasování v anketě

 

 

 

všechny třídy

 

třídy PTB –

IX. A, ŠD

V. A

Březen

 Měsíc jarních mláďat

 

      -    výroba dárků z odpadových materiálů pro

            budoucí prvňáčky   

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

-          22.3. Světový den vody

 

      - Fotosoutěž pro rodiče – „Nejkrásnější pohled “  

 

      -     Projekt „Zahrada“

   

 

       

      

    

 

    

    

 

      - fotografie z výletů

 

      - zasazení bylin a nových rostlin

 

 

všechny třídy

 

 

VI. A

 

všechny třídy

 

rodiče žáků

 

dle možností tříd

Duben

Měsíc zelené trávy

 

      -    jarní úklid

 

-            1.4. Den ptactva

-            7.4. Světový den zdraví

 

-          21.4. Den proti hluku

-           

-          22.4. Den Země

 

-          fotografie do kalendáře přírody

      -     Projekt „Zahrada“

 

     

 

       -  Úklid v okolí školy – akce Chceme čisté město

      

    

       - ochrana zdraví s důrazem na výživu a pohyb, beseda           

           se  zdravotníky

       - mediální zdroje a jejich působení na člověka,

          ochrana proti hluku, hodina šeptání      

       - výlet do přírody

 

       

       - dobudování kompostéru

       - instalace dřevěné zvonkohry 

 

 

všechny třídy

 

 

 

všechny třídy

 

 

dle možností

 

VII. A

VIII. A – IX. APrŠ

dle možností

Květen

Měsíc květů

 

-          31.5. Světový den bez tabáku

 

      -     Recyklohraní

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

-          anketa v ulicích města „Líbí se vám u nás?“

(město, čistota, výzdoba…)

 

-     Projekt „Zahrada“

    

 

     -     nebezpečí drog a závislosti na tabáku - plakát

       

     -     zapojení do projektu

    

   

 

    -     zapojení Žákovského parlamentu

 

 

     -      projekt pro rodiče a občany

 

 

4. a 5. ročník

 

všechny třídy

 

S4

 

 

 

 

všechny třídy

Červen

Měsíc zralých jahod

 

-          5.6. Světový den ŽP

-          8.6. Mezinárodní den oceánů

      -    17.6. Světový den proti suchu 

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

-     Projekt „Zahrada“

 

 

Čistota okolí, rostliny, péče o domácí mazlíčky

-    přání pro moře a oceány

-    koloběh vody v přírodě

 

 

 

-    pletí, zalévání, péče o rostliny

 

 

všechny třídy

 

 

 

PrŠ, ŠD

 

 

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ŠD:

-          sběr pečiva a podzimních plodů

-          ekovýrobky ( PV, VV )

-          péče o vzhled třídy

-          sledování DVD s ekologickou tématikou a tématy Záchranného kruhu

-          exkurze, návštěvy muzea

-          příspěvky do časopisu, do rozhlasu

-          exkurze dle nabídky KK

-          péče o živočicha ve třídě - třída IV. A

Pozn. Plán environmentálních činností je variabilní a v průběhu roku bude přizpůsoben nabízeným akcím a možnostem pedagogů, dětí a žáků.

 

Zpracovala: A.Zmijová                                                                                                                                                                                20. 9. 2018

 

 

 

 

                        Třída

Činnosti v I. pololetí

Datum

Podpis

Činnosti v II. pololetí

Datum

Podpis

PTB

TU

H. Hronová

 

 

 

 

 

 

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Projekt „Den pro jedno století“

 

Ekofarma Valeč

 

Minizoo

 

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Muzeum Karlovy Vary

 

Botanická zahrada

 

Ekohrátky

 

 

I. A

TU

H. Dědková

 

 

 

Projekt „Den pro jedno století“

 

Ekofarma Valeč

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Minizoo

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Muzeum Karlovy Vary

 

Ekohrátky

 

 

 

II. A

TU

H. Matějíčková

 

Projekt „Den pro jedno století“

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Minizoo

 

Ekofarma Valeč

 

 

 

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Ekohrátky

 

Minizoo

 

 

III. A

TU

D. Pirstitzová

 

Projekt „Den pro jedno století.“

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Ekofarma Valeč

 

Minizoo

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Ekohrátky

 

Ekofarma Kozodoj

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

 

 

IV. A

TU

A. Zmijová

 

Projekt „Den pro jedno století“

 

Ekofarma Valeč

 

Putování s Velrybou Varybou

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ekohrátky

 

Ekofarma Kozodoj

 

 

 

 

V. A

TU

A. Hnátková

 

Projekt „Den pro jedno století“

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Tourfilm 2018

 

Beseda na téma Legionáři

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ekohrátky

 

Ekofarma Kozodoj

 

 

 

 

VI. A

TU

K. Lisnerová

 

Tourfilm 2018

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Beseda na téma Legionáři

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ankety

 

 

 

VII. A

TU

L. Oulovská

 

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Tourfilm 2018

 

Beseda na téma Legionáři

 

Vojenské lesy a statky – lesní pedagogika

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Techmanie Plzeň

 

Ankety

 

 

VIII. A

TU

P. Ledvinová

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Tourfilm 2018

 

Beseda na téma Legionáři

 

Vojenské lesy a statky – lesní pedagogika

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Techmanie Plzeň

 

Ankety

 

 

IX. A

TU

T. Dědek

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Tourfilm 2018

 

Beseda na téma Legionáři

 

Vojenské lesy a statky – lesní pedagogika

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Techmanie Plzeň

 

Ankety

 

 

PrŠ

TU

E. Kubernátová

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Tourfilm 2018

 

Péče o živočichy – Farní charita

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Charita – péče o domácí zvířata

 

 

 

 

S5

TU

M.Rajtharová

 

 

Návštěva Minizoo

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy)

 

Projekt „Den pro jedno století“

 

Ekofarma Valeč

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Botanická zahrada

 

Ekohrátky

 

Hvězdárna

 

 

ŠD

E. Stacho

J. Štumpová

M. Sehnalová

 

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy, úklid

v Minizoo)

 

Vycházky ke krmelci

 

Výtvarná soutěž s přírodovědnou tématikou

 

Hry v přírodě

 

 

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

 

Vycházka do Lázeňských lesů, na Dianu

 

Vycházka na Kozodoj

 

Ekoputování

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.