O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

Gobal Education

GLOBAL Education week

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách“

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Cíle environmentálního vzdělávání

(ŠPEV – školní plán environmentálního vzdělávání)

  • ŠPEV vede ke spolupráci s rodinou, s obcí a jinými subjekty
  • ŠPEV vede k využívání středisek, center ekologické výchovy a jejich zařízení k EV
  • ŠPEV vede ke vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy
  • ŠPEV vede k vytváření a uvědomování si vztahů člověka a prostředí ve kterém žijeme
  • ŠPEV se snaží zabezpečovat ekologický provoz školy a jeho náplní jsou další ekologické činnosti jako je šetření energií, vodou,  třídění odpadů, péče o zeleň, výzdoba školy – pěstování a péče o pokojové rostliny
  • ŠPEV vede ke snížení produkce směsného odpadu na škole
  • Spolupracovat s rodiči, zvýšit informovanost žáků a rodičů
  • Vést žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů EV 

Roční školní program EVVO

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

 

MĚSÍC

TÉMA

NÁVRHY ČINNOSTI

               TŘÍDA

Září

Měsíc vlaštovek

 

      - projekt Recyklohraní

 

      - vycházka do přírody – „Putování Velryby   

        Varyby“

 

      - Význam hygienických zásad a bezpečného

         chování (prevence infekčních onemocnění)

             

      -     22.9. Den bez aut

 

      - fotografie do kalendáře přírody

        Projekt „Zahrada“

   

 

      - dle nabídky

     

      - projekt o poznávání Karlových Varů

     

   

  - prevence před nákazou Covid - 19

 

   

  - přírodní tématika, pěšky o školy, návštěva lesa

    (sběr podzimních plodů)

  

  - úprava školní zahrady                  

 

 

dle možností

 

1. stupeň

všechny třídy

 

všechny třídy

 

 

 

IV. A + V. A 

dle možností (PV)

IV. A + V. A

S5 + třídy dle možností

 

Říjen

Měsíc barevného listí

 

-          3.10. Světový den zvířat 

-          7.10.Světový den lidských sídel

-          16.10. Světový den výživy

      -     24.10. Den OSN

 

     - Kaštanobraní

 

     - fotografie do kalendáře přírody

     - Projekt „Zahrada“

 

 

       - návštěva Minizoo

       - vyhledání významu na internetu   

       - vytvoření nápadníku zdravých svačin

       - význam OSN a AČR

    

       - sběr kaštanů, žaludů pro Minizoo Stará Role

        

 

      - péče o rostliny, stromky a keře            (zazimování)

 

 

dle možností tříd

dle možností tříd

4. a 5. ročník

2. stupeň

 

všechny třídy

+ ŠD

PTA + I. A

dle možností

Listopad

Měsíc veselých dýní

 

-          16.11. Den bez cigaret

 

-          Recyklohraní

-          využití dýní

      -     Projekt „Zahrada“

     - výroba krmítek pro ptáky

 

     -    fotografie do kalendáře přírody

 

 

     - anonymní anketa a její vyhodnocení (připraví 2. stupeň)

 

     - dle nabídky

     - výroba dekorace, vydlabávání, zdobení

     - zazimování

      - PV 2. stupeň

 

 

 

2. stupeň + PrŠ

 

dle možností

1. stupeň, ŠD

dle možností

 

 

II. A + III. A

Prosinec

Měsíc sněhových vloček

 

-          Vánoční úklid – učebny

 

-          Projekt „Zahrada“

 

-          29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

 

-    projekt „Česko zpívá koledy“

 

      -    výroba dárků do Vánočního jarmarku a

           pro   seniory           

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

 

      - výzdoba tříd, úklid, příprava na Vánoční svátky

 

      - „Dárkování – radost pro seniory z Domova seniorů

  

      - příroda v zimě, pozorování živočichů v okolí školy

      - nutnost dodržování hygienických zásad

 

      - děti, žáci, zaměstnanci a rodiče

 

      - v rámci PV a VV

 

 

 

všechny třídy

 

všechny třídy

 

 

 

 

všechny třídy

 

dle možností

 

PSA + PrŠ A + PrŠ C

Leden

Měsíc Ledového království

 

      -    Recyklohraní 

 

      -    Projekt „Na krmítku“

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

      -    Ekohrátky  

          

       

      - projekt

     

      - sčítání ptactva do celostátního projektu

 

 

 

      - Tématické ekohry v rámci tříd             

 

 

všechny třídy

 

 

 

VI. A + VI. C

 

1. stupeň

Únor

 Měsíc spících stromů

     

      -     Recyklohraní

 

      -     Nejkrásnější památka Karlovarska   

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

 

      - plnění úkolu z projektu

     

      - hlasování v anketě

 

 

 

všechny třídy

 

třídy II. A – PrŠ

 

VII. A + VII. C

Březen

 Měsíc jarních mláďat

 

      -    výroba dárků z odpadových materiálů pro

            budoucí prvňáčky   

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

-          22.3. Světový den vody

 

      -    „Les je náš život“

 

      -     Projekt „Zahrada“

   

 

     - využití odpadového materiálu  

      

    

 

    

    

 

      - akce s Obchodní Akademií  (dle situace Covid – 19)

 

      - zasazení bylin a nových rostlin

 

 

1. stupeň

 

 

VIII. A + VIII. C

 

všechny třídy

 

1. stupeň

 

dle možností tříd

Duben

Měsíc zelené trávy

 

      -    jarní úklid

 

-          1.4. Den ptactva

-          7.4. Světový den zdraví

 

-          21.4. Den proti hluku

-           

-          22.4. Den Země

 

      -   fotografie do kalendáře přírody

 

-   Fotosoutěž pro rodiče - „Vzduch je pohyb “ 

 

      -   Projekt „Zahrada“

     

 

       - úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

      

       - dle aktuálně zvoleného Ptáka roku 2024

       - ochrana zdraví s důrazem na výživu a pohyb

 

       - mediální zdroje a jejich působení na člověka,

          ochrana proti hluku, hodina šeptání      

       - vycházky do přírody

 

      

      

      - fotografie mraků, oblohy, přírody ve větru

 

      - pletí, úpravy

 

 

všechny třídy

 

dle možností

všechny třídy

 

dle možností

 

dle možností

 

IX. A + IX. C

 

žáci + rodiče žáků

dle možností

Květen

Měsíc květů

 

-          31.5. Světový den bez tabáku

 

      -     Recyklohraní

 

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

-          anketa v ulicích města „Líbí se vám u nás?“

(město, čistota, výzdoba…)

 

-     Projekt „Zahrada“

    

 

     -  nebezpečí drog a závislosti na tabáku - plakát

       

     -  zapojení do projektu

    

   

 

   

     -  zapojení Žákovského parlamentu

 

 

    

 

 

PSL 1 + PSL 2

 

třídy dle možností

 

PSL 1 + PSL 2

 

ŽP + spolupráce tříd

 

všechny třídy

Červen

Měsíc zralých jahod

 

-          5.6. Světový den ŽP

-          8.6. Mezinárodní den oceánů

      -    17.6. Světový den proti suchu 

 

-          fotografie do kalendáře přírody

-          výlety do přírody

      -     Projekt „Zahrada“

 

 

Čistota okolí, rostliny, péče o domácí mazlíčky

-    přání pro moře a oceány

-    koloběh vody v přírodě

 

 

 

      -    pletí, zalévání, péče o rostliny

 

 

všechny třídy

 

 

 

vyučující + ostatní zaměstnanci

všechny třídy

dle možností

    

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ŠD:

-          sběr pečiva a podzimních plodů, sběr papíru

-          ekovýrobky ( PV, VV )

-          péče o vzhled třídy

-          sledování DVD s ekologickou tématikou a tématy Záchranného kruhu, využití her ze Záchranného kruhu

-          příspěvky do časopisu, do rozhlasu

-          exkurze dle nabídky KK

-          péče o živočicha ve třídě dle jednotlivých tříd

 

 

 

 

                

      Roční školní program EVVO

Plán činností k environmentálnímu programu pro školní rok 2023/2024

 

V Karlových Varech dne 25. 9. 2023                                                                     Vypracovala:  A. Zmijová

 

                        Třída

Činnosti v I. pololetí

Datum

Podpis

Činnosti v II. pololetí

Datum

Podpis

PTA

TU

E.Hellmichová

 

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Ekohrátky

 

Hry v přírodě a pozorování živočichů

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

 

Výtvarná soutěž „Dům pod vodou“

 

Akce s OA Karlovy Vary

 

 

 

 

PSA

TU

M. Fialka

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Pozorování přírody – vycházky do okolí školy

 

Návštěva Minizoo

 

 

 

Sběr suchého pečiva

 

Výtvarná soutěž „Dům pod vodou“

 

Návštěva Minizoo

 

 

I. A

TU

H. Matějíčková

 

 

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Ekohrátky

 

Výtvarná soutěž „Podzimní království“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Hvězdárny Karlovy Vary

 

Akce s OA Karlovy Vary

 

Výtvarná soutěž „Můj strom“

 

 

 

II. A

TU

D. Pirstitzová

 

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Ekohrátky

 

Výtvarná soutěž „Podzimní království“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Hvězdárny Karlovy Vary

 

Akce s OA Karlovy Vary

 

Výtvarná soutěž „Můj strom“

 

 

 

III. A

TU

H. Dědková

 

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Ekohrátky

 

Výtvarná soutěž „Podzimní království“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Hvězdárny Karlovy Vary

 

Akce s OA Karlovy Vary

 

Výtvarná soutěž „Můj strom“

 

 

 

IV. A

TU

A. Hnátková

 

 

Muzeum Karlovy Vary

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Výtvarná soutěž „Podzimní království“

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

 

 

 

16.9.

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

 

Akce Ptačí hodinka

 

Akce s OA Karlovy Vary

 

Ekohrátky

 

 

V. A

TU A.Zmijová

 

 

Muzeum Karlovy Vary

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Výtvarná soutěž „Podzimní království“

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

 

 

 

16.9.

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

 

Akce Ptačí hodinka

 

Akce s OA Karlovy Vary

 

Ekohrátky

 

 

 

VI. A

TU M. David

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

Tvorba pracovního listu s EVVO tématikou

 

Výtvarná soutěž „Ekohnízdo“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Botanické zahrady Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

 

VI. C

TU

N.Vojtková

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

Tvorba pracovního listu s EVVO tématikou

 

Výtvarná soutěž „Ekohnízdo“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Botanické zahrady Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

 

VII. A

P. Končel

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

Tvorba pracovního listu s EVVO tématikou

 

Výtvarná soutěž „Ekohnízdo“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Botanické zahrady Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

 

VII. C

K. Lisnerová

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

Tvorba pracovního listu s EVVO tématikou

 

Výtvarná soutěž „Ekohnízdo“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Botanické zahrady Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

 

VIII. A

TU

P. Ledvinová

 

 

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

Tvorba pracovního listu s EVVO tématikou

 

Výtvarná soutěž „Ekohnízdo“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Botanické zahrady Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

 

VIII. C

TU

L.Oulovská - Klepáčková

 

 

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

Tvorba pracovního listu s EVVO tématikou

 

Výtvarná soutěž „Ekohnízdo“

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Botanické zahrady Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

 

IX. A

TU

M. Pokorná

 

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

Projekt „Podívej se z výšky“

 

Tvorba křížovky pro žáky 1. stupně s EVVO tematikou

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Botanické zahrady Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí – tvorba a zpracování

 

 

IX. C

TU

M. Sehnalová

 

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

Projekt „Podívej se z výšky“

 

Tvorba křížovky pro žáky 1. stupně s EVVO tematikou

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Návštěva Botanické zahrady Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí – tvorba a zpracování

 

 

PrŠ A (2.)

TU

A. Ernestová

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Péče o živočichy – Farní charita

 

Péče o zahradu v ZAV

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy)

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Péče o zahradu v ZAV

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

Projekt ve spolupráci s Ekofarmou Kozodoj

 

 

PrŠ C (1., 2.)

TU

K. Muzikářová

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Péče o živočichy – Farní charita

 

Péče o zahradu v ZAV

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy)

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Péče o zahradu v ZAV

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

Projekt ve spolupráci s Ekofarmou Kozodoj

 

 

PSL 1

TU

R. Vaňourková

 

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Péče o živočichy – Farní charita

 

Péče o zahradu v ZAV

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy)

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Péče o zahradu v ZAV

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

Projekt ve spolupráci s Ekofarmou Kozodoj

 

 

PSL 2

TU

L. Zemanová

 

 

 

 

 

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Péče o živočichy – Farní charita

 

Péče o zahradu v ZAV

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy)

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

Péče o zahradu v ZAV

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

Projekt ve spolupráci s Ekofarmou Kozodoj

 

 

S5

TU

L.Matvijová

 

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Ekohrátky

 

Hry v přírodě a pozorování živočichů

 

Péče o školní zahradu

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Ukliďme Česko“

 

Výtvarná soutěž „Dům pod vodou“

 

Akce s OA Karlovy Vary

 

Péče o školní zahradu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠD

E. Stacho

Z. Jandlová

T. Kalánová

B. Pečená

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy, úklid

v Minizoo)

 

Vycházky ke krmelci

 

Kreativní soutěže s přírodovědnou tématikou

 

Hry v přírodě

 

 

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

 

Vycházka do Lázeňských lesů, na Dianu

 

Vycházka na Kozodoj

 

Úklid v okolí školy - akce „Ukliďme Česko“

 

 

 

 

Plán je flexibilní a jednotliví vyučující budou průběžně doplňovat do plánu aktuální akce z oblasti EVVO.

-          Pozn. Plán environmentálních činností je variabilní a v průběhu roku bude přizpůsoben aktuální situaci týkající se Covidu – 19, nabízeným akcím a možnostem pedagogů, dětí a žáků.

 

Zpracovala: A. Zmijová                                                    25. 9. 2023

                                                                                                                                                     

Copyright © 2013. All Rights Reserved.