O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách“

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Cíle environmentálního vzdělávání

(ŠPEV – školní plán environmentálního vzdělávání)

  • ŠPEV vede ke spolupráci s rodinou, s obcí a jinými subjekty
  • ŠPEV vede k využívání středisek, center ekologické výchovy a jejich zařízení k EV
  • ŠPEV vede ke vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy
  • ŠPEV vede k vytváření a uvědomování si vztahů člověka a prostředí ve kterém žijeme
  • ŠPEV se snaží zabezpečovat ekologický provoz školy a jeho náplní jsou další ekologické činnosti jako je šetření energií, vodou,  třídění odpadů, péče o zeleň, výzdoba školy – pěstování a péče o pokojové rostliny
  • ŠPEV vede ke snížení produkce směsného odpadu na škole
  • Spolupracovat s rodiči, zvýšit informovanost žáků a rodičů
  • Vést žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů EV 

Roční školní program EVVO

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

MĚSÍC

TÉMA

NÁVRHY ČINNOSTI

               TŘÍDA

Září

Měsíc vlaštovek

 

      - projekt Recyklohraní

 

      - vycházka do přírody - Varyba

      - exkurze - Ekocentrum Cheb)     

      - Význam hygienických zásad a bezpečného           chování  - prevence infekčních onemocnění

             

      -     22.9. Den bez aut

 

      - fotografie do kalendáře přírody

        Projekt „Zahrada“

   

 

      - dle nabídky

     

      - projekt o poznávání Karlových Varů

      - spolupráce s Ekocentrem a Magistrátem města

      - prevence před nákazou Covid - 19

 

      - motivace k akcím připravovaným Magistrátem města

 

      - přírodní tématika, návštěva lesa (sběr podzimních plodů)

      - úprava školní zahrady                  

 

 

dle možností

 

1. stupeň

všechny třídy

 

 

 

S5

 

dle možností (PV)

 

 

 

Říjen

Měsíc barevného listí

 

-          3.10. Světový den zvířat 

-          7.10.Světový den lidských sídel

-          16.10. Světový den výživy

      -     24.10. Den OSN

 

     - Kaštanobraní

 

     - fotografie do kalendáře přírody

     - Projekt „Zahrada“

 

 

       - návštěva Minizoo

       - vyhledání významu na internetu   

       - vytvoření nápadníku zdravých svačin

       - význam OSN a AČR

    

       - sběr kaštanů, žaludů pro Minizoo Stará Role

        a Lázeňské lesy

     

      - péče o rostliny, stromky a keře            (zazimování)

 

 

dle možností

dle možností

všechny třídy

2. stupeň

 

všechny třídy

+ ŠD

IV. A

dle možností

 

 

Listopad

Měsíc veselých dýní

 

-          16.11. Den bez cigaret

 

-          Recyklohraní

-          využití dýní

  -     Projekt „Zahrada“

 

-    fotografie do kalendáře přírody

 

 

     - anonymní anketa a její vyhodnocení (připraví 1. stupeň)

 

     - dle nabídky

     - výroba dekorace, vydlabávání, zdobení

 - zazimování

 

 

 

 

2. stupeň + PrŠ

 

dle možností

1. stupeň, ŠD

dle možností

 

 

Prosinec

Měsíc sněhových vloček

 

-          Vánoční úklid – učebny

 

-          Projekt „Zahrada“

 

-          29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

 

-    projekt „Česko zpívá koledy“

 

      -    výroba dárků do Vánočního jarmarku                            

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

 

      - výzdoba tříd, úklid, příprava na Vánoční svátky

 

      - „Dárkování – stromeček pro zvířátka

  

      - příroda v zimě, pozorování živočichů v okolí školy

      - nutnost dodržování hygienických zásad

 

      - děti, žáci, zaměstnanci a rodiče

 

      - v rámci PV a VV

 

 

 

všechny třídy

 

všechny třídy

 

 

 

 

všechny třídy

 

dle možností

 

II. A

Leden

Měsíc Ledového království

 

      -    Recyklohraní 

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

      -    Ekohrátky, Ekologik  

          

       

      - projekt

     

      

 

- Tématické ekohry v rámci tříd             

 

 

 

 

I. A

 

1. stupeň

Únor

 Měsíc spících stromů

     

      -     Recyklohraní

 

      -     Nejkrásnější památka Karlovarska   

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

 

      - plnění úkolu z projektu

     

      - hlasování v anketě

 

 

 

všechny třídy

 

třídy II. A – PrŠ

 

PTA + PTB

Březen

 Měsíc jarních mláďat

 

      -    výroba dárků z odpadových materiálů pro

            budoucí prvňáčky    

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

-          22.3. Světový den vody

 

      -    „Ještě dnes najdeme les“

 

      -     Projekt „Zahrada“

   

 

       

      

    

 

    

    

 

      - akce s Obchodní Akademií  

 

      - zasazení bylin a nových rostlin

 

 

1. stupeň

 

 

VI. A + VI. C

 

všechny třídy

 

1. stupeň

 

dle možností tříd

Duben

Měsíc zelené trávy

 

      -    jarní úklid

 

-          1.4. Den ptactva

-          7.4. Světový den zdraví

 

-          21.4. Den proti hluku

-           

-          22.4. Den Země

 

      -   fotografie do kalendáře přírody

-   Fotosoutěž pro rodiče - „Nejkrásnější pohled “ 

      -   Projekt „Zahrada“

 

     

 

       -  úklid v okolí školy – akce Chceme čisté město

      

    

       - ochrana zdraví s důrazem na výživu a pohyb

 

       - mediální zdroje a jejich působení na člověka,

          ochrana proti hluku, hodina šeptání      

       - výlet do přírody

 

      

      - fotografie z výletů

      - dobudování kompostéru

 

 

 

všechny třídy

 

 

všechny třídy

 

dle možností

 

dle možností

 

VII. A

rodiče žáků

dle možností

Květen

Měsíc květů

 

-          31.5. Světový den bez tabáku

 

      -     Recyklohraní

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

-          anketa v ulicích města „Líbí se vám u nás?“

(město, čistota, výzdoba…)

 

-     Projekt „Zahrada“

    

 

     -     nebezpečí drog a závislosti na tabáku - plakát

       

     -     zapojení do projektu

    

   

 

    -     zapojení Žákovského parlamentu

 

 

     -      projekt pro rodiče a občany

 

 

4. a 5. ročník

 

všechny třídy

 

VIII. A

 

 

 

 

všechny třídy

Červen

Měsíc zralých jahod

 

-          5.6. Světový den ŽP

-          8.6. Mezinárodní den oceánů

      -    17.6. Světový den proti suchu 

 

-          fotografie do kalendáře přírody

-          výlety do přírody

      -     Projekt „Zahrada“

 

 

Čistota okolí, rostliny, péče o domácí mazlíčky

-    přání pro moře a oceány

-    koloběh vody v přírodě

 

 

 

      -    pletí, zalévání, péče o rostliny

 

 

všechny třídy

 

 

 

IX. A

všechny třídy

dle možností

 

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ŠD:

-          sběr pečiva a podzimních plodů, sběr papíru

-          ekovýrobky ( PV, VV )

-          péče o vzhled třídy

-          sledování DVD s ekologickou tématikou a tématy Záchranného kruhu, využití her ze Záchranného kruhu

-          příspěvky do časopisu, do rozhlasu

-          exkurze dle nabídky KK

-          péče o živočicha ve třídě - třída S5, IV. A

Pozn. Plán environmentálních činností je variabilní a v průběhu roku bude přizpůsoben aktuální situaci týkající se Covidu – 19, nabízeným akcím a možnostem pedagogů, dětí a žáků.

 

Zpracovala: A. Zmijová                                                                                                      4. 9. 2020

 

 

 

Roční školní program EVVO
Plán činností k environmentálnímu programu pro školní rok 2020/2021

 

V Karlových Varech dne 4. 9. 2020                                                                                                                                    Vypracovala:  A. Zmijová

 

 

 

 Třída

Činnosti v I. pololetí

Datum

Činnosti v II. pololetí

PTB

TU

H. Hronová

      

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Vojenské lesy – lesní pedagogika

 

Muzeum Karlovy Vary – přírodovědná expozice

 

Ekobeseda „Oko Země“

 

průběžně

 

27.10.

 

 

 

26.11.

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Projekt „Ještě dnes najdeme les“

 

Botanická zahrada

 

Ekohrátky

I. A

TU

H. Matějíčková   

 

Muzeum Karlovy Vary

 

Vojenské lesy – lesní pedagogika

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Ekobeseda „Oko Země“

 

 

 

27.10.

 

 

 

6.9.

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Botanická zahrada

 

Projekt „Ještě dnes najdeme les“

 

Ekohrátky

II. A

TU

D. Pirstitzová 

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Vojenské lesy – lesní pedagogika

 

Ekobeseda „Prales dětem“

 

Muzeum Karlovy Vary

 

 

 

3.11.

 

 

 

 

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Ekohrátky

 

Projekt „Ještě dnes najdeme les“

III. A

TU

H. Dědková

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Vojenské lesy – lesní pedagogika

 

Ekobeseda „Oko Země“

 

Muzeum Karlovy Vary

 

 

 

3.11.

 

26.11.

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Ekohrátky

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Projekt „Ještě dnes najdeme les“

IV. A

TU

A. Zmijová

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Vojenské lesy – lesní pedagogika

 

Ekobeseda „Oko Země“

 

Muzeum Karlovy Vary

 

8.9.

 

5.11.

 

26.11.

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Ekohrátky

 

Projekt „Ještě dnes najdeme les“

V. A

TU

A.Hnátková

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Vojenské lesy – lesní pedagogika

 

Ekobeseda „Oko Země“

 

Muzeum Karlovy Vary

 

8.9.

 

5.11.

 

26.11.

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Ekohrátky

 

Projekt „Ještě dnes najdeme les“

VI. A

TU

M. Pokorná

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

 „Ekoklání“

 

 

průběžně

 

.

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

Ekobeseda „Oceány“

VI. C

TU

P. Ledvinová

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

„Ekoklání“

 

průběžně

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

Ekobeseda „Oceány“

VII. A

TU

F. Kaas

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

„Ekoklání“

 

průběžně

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

Ekobeseda „Oceány“

VII. A

TU

M. David

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

„Ekoklání“

 

průběžně

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

Ekobeseda „Oceány“

VIII. A

TU

J. Bartošová  

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

„Ekoklání“

 

Průběžně

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

Ekobeseda „Oceány“

IX. A

TU

L. Oulovská

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Muzeum Karlovy Vary – obě expozice

 

„Ekoklání“

 

průběžně

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Ankety k tématice životního prostředí

 

Ekobeseda „Oceány“

PrŠ

TU

E. Kubernátová

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Péče o živočichy – Farní charita

 

„Ekoklání“

 

průběžně

 

 pátek

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Muzeum Karlovy Vary

 

Charita – péče o domácí zvířata

 

Ekobeseda „Oceány“

S5

TUL.

Matvijová

 

 

Návštěva Minizoo

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy)

 

Vojenské lesy – lesní pedagogika

 

Ekobeseda „Oko Země“

 

 

průběžně

 

 

3.11.

 

26.11.

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Ekohrátky

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

Projekt „Ještě dnes najdeme les“

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠD

I. Holušková

E. Stacho

Z. Jandlová  

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy, úklid

v Minizoo)

 

Vycházky ke krmelci

 

Kreativní soutěž s přírodovědnou tématikou

 

Hry v přírodě

 

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

 

Vycházka do Lázeňských lesů, na Dianu

 

Vycházka na Kozodoj

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

 

 Jednotliví vyučující budou průběžně doplňovat do plánu aktuální akce z oblasti EVVO.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.